Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Agora förvärvar två gallerior i Västerås

2016-07-15 09:53
"Skrapan" i centrala Västerås. Foto: W. G. Murray / Alamy/All over press

Fastighetsbolaget Agora har tecknat avtal om förvärv av galleriorna Punkt och Gallerian i centrala Västerås. Fastigheterna förvärvas i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om sammanlagt 850 miljoner kronor. Köpeskilling för aktierna beräknas uppgå till 259 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

De båda galleriorna omfattar tillsammans cirka 40.000 kvadratmeter uthyrbar area och ett garage om 1.500 p-platser. Fastigheterna har ett bedömt hyresvärde om cirka 98 miljoner kronor och en uthyrningsgrad på cirka 85 procent. Punkt och Gallerian ligger i direkt anslutning till Centra som Agora äger sedan tidigare.

Förvärvet finansieras genom en kombination av upptagande av nya banklån om cirka 510 miljoner kronor, säljarrevers om 90 miljoner kronor, en planerad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor av stam A-aktier och stam B-aktier till nuvarande ägare, samt en planerad emission av en icke säkerställd obligation om 200 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av nyemission och finansiering och tillträde sker den 30 september. Säljare är Carlyle Europe Real Estate Partners.

Agora är en förkortning för "A Group of Retail Assets", det vill säga handelsfastigheter. Fastighetsbolaget noterades under sommaren 2015.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom