Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Agrokultura ansöker om avnotering

2014-12-18 08:42

Jordbruksbolaget Agrokultura har i dag offentliggjort att man ansökt om avnotering av aktien från Nasdaq First North, och att sista dag för handel i Agrokulturas aktie kommer att offentliggöras i samband med att Nasdaq Stockholm godkänner ansökan.

För att möjliggöra för innehavare av aktier i Agrokultura att avyttra dessa även efter sista dagen för handel avser bolaget Magna att erbjuda innehavarna att överlåta sina aktier till Magna på villkor som motsvarar de som tidigare gällde för Steenords uppköpsbud, det vill säga 4,50 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Information om hur det kommande "Underhandserbjudandet" kan accepteras kommer att skickas till kvarvarande direktregistrerade minoritetsaktieägarna i Agrokultura.

Aktieägare bör notera att det, med anledning av Steenords överlåtelse av aktier till Magna, för närvarande inte föreligger någon legal möjlighet att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Agrokultura i enlighet med aktiebolagslagen.

Bakgrunden är att Steenord den 28 augusti 2014 offentliggjorde ett offentligt budpliktsbud till aktieägarna i Agrokultura, om förvärv av samtliga utestående aktier i Agrokultura till ett pris om 4,50 kronor per aktie.

Efter att acceptfristen för det budet löpt ut innehar Steenord 71.803.842 aktier i Agrokultura och det till Steenord närstående bolaget Magna innehar 68.365.114 aktier i Agrokultura, inklusive aktier som Magna förvärvat på marknaden efter budet. Totalt motsvarar det sammanlagt cirka 95,83 procent av aktierna och rösterna i Agrokultura.

Steenord har därefter delat ut samtliga sina aktier i Agrokultura till sitt moderbolag, Salermo, ett bolag som är helägt av Nikolay Fartushnyak.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom