Aj aj, Niscaya!

2008-07-21 07:48 Johan Högberg

Niscayas försäljning för det första halvåret 2008 uppgick preliminärt till 3.744 miljoner kronor (3.461), med en försäljningstillväxt på 8 procent, varav 5 procent organiskt.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande på måndagen.

"Försäljningstillväxten och EBITA-marginalen för det första halvåret är lägre än våra förväntningar, huvudsakligen på grund av en svagare utveckling än väntat i Storbritannien och Sydeuropa. Härtill har kostnader för byte av varumärke och kostnader för avslutande fas i upprensningen av den norska projektverksamheten belastat resultatet för perioden", skriver Niscayahs vd Juan Vallejo i en kommentar.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITA) för det första halvåret uppgick preliminärt till 232 miljoner kronor (281), vilket gav en EBITA-marginal på 6,2 procent (8,1). Resultatet före skatt uppgick preliminärt till 167 miljoner kronor (275). Det operativa kassaflödet för perioden uppgick preliminärt till 372 miljoner kronor (178).

"Den lägre försäljningstillväxten under första halvåret i kombination med marknadsosäkerheten inom kundgrupperna bank och detaljhandel, innebär att tidigare kommunicerade helårsutsikter om en försäljningstillväxt på över 10 procent och en EBITA-marginal omkring 9 procent sannolikt inte kan uppnås", skriver bolagets vd vidare.

Johan Högberg

Premiumnyheter

Aktuellt inom