Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Akelius vd: Vissa marknader är överhettade

2016-02-08 10:50

Akelius Fastigheters vd Pål Ahlsén ser ett pågående "valutakrig med sedelpress och ränta som vapen" som anledning till varför fastighetspriserna stiger rejält.

"Vissa marknader är i dag heta, kanske till och med överhettade. Vi kommer sannolikt köpa färre fastigheter under 2016 än vad vi gjorde under 2015", fastslår Ahlsén i dagens bokslut för 2015.

För fastighetsbolagets egen del menar Ahlsén att omkring halva 2015-resultatet, på 9 miljarder kronor före skatt, är en effekt av fastighetspriseffekter från "valutakriget".

Akelius Fastigheter har sina preferensaktier (men ej stamaktier) noterade på First North.

Preferensaktieinvesterarna kan i dagens rapport notera att belåningsgraden för koncernen sjunkit från 52 procent till 48 procent under 2015 och att skuldernas genomsnittliga kapitalbindningstid ökat från 4,5 år till 5,7 år.

Kassaflödet före förändring av rörelsekapital (FFO) ökade till 855 miljoner kronor (661) under 2015. Senaste kvartalsvisa 5-kronorsutdelning till preferensaktieägarna uppgick till totalt 94 miljoner kronor, motsvarande en kassaflödesbelastning på cirka 376 miljoner kronor i årstakt.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom