Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Aktieråd: Plocka upp aktien på lägre nivåer

2017-11-29 18:10

2017 blir ett mellanår för Invisio med fallande vinst. Långsiktigt är caset intakt, men värderingen är väl utmanande och aktien bör kunna hämtas upp på lägre nivåer framöver.

VÄNTA Mid Cap-noterade kommunikationsutrustningsbolaget Invisio har rusat fram på börsen de senaste åren. Omsättningen stod dock still under årets första nio månader jämfört med föregående år samtidigt som rörelseresultatet föll med 30 procent. Rörelsekostnaderna har ökat väsentligt i den pågående expansionen geografisk och produktmässigt. 

En ny kategori Intercom-lösningar i fordon adresserarenligt bolaget en lika stor marknad som befintliga produkter, men är kommersiellt tillgänglig först andra halvåret 2018.

Även om det långsiktiga caset är intakt bedömer vi att det är pausläge i aktien givet den höga värderingen, ev/ebit 36 och ev/s 8 på våra prognoser för 2018. Om börsen börjar surna till på allvar är små tillväxtbolag med höga nyckeltal extra riskfyllda. Rekylen kan därför bli ganska betydande och vi bedömer därför att aktien kan plockas upp på lägre nivåer det närmaste året.

Detta är en kortversion av Riskerna har ökat. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom