Aktierna som sänker börsen

2016-01-28 14:04 Affärsvärlden SIX

Stockholmsbörsen har försvagats något efter lunchtid i torsdagshandeln, i likhet med de större Europaindexen. Rapportflodens intensitet har tilltagit och så här långt har marknadsreaktionen varit positiv i NCC samt Electrolux fall men desto dystrare för Atlas, Getinge, H&M, SCA och i synnerhet Tele2. Råvarusegmentet ser samtidigt fortsatt återhämtning.

De makroekonomiska och geopolitiska utsikterna förbättrades inte mot slutet av 2015 och det är lätt att måla upp en dyster bild för 2016, konstaterar Investors vd Johan Forssell i dagens bokslut från investmentbolaget.

SIX Generalindex var klockan 14.32 1,5 procent lägre vid 447 medan OMXS30 var 2,0 procent lägre vid 1.338. Omsättningen uppgick till 11,8 miljarder kronor på Stockholmsbörsen. Handel förekommer även på andra handelsplatser såsom Bats, Chi-X och Turquoise.

H&M:s bokslut var det som påverkade storbolagsindex mest negativt efter ett kurstapp på 4,2 procent för den indextunga aktien.

Klädjättens lönsamhet var i linje med förväntan men det oförändrade utdelningsförslaget på 9,75 kronor per aktie var en mindre besvikelse ställt mot den höjning till 10,04 kronor per aktie som snittanalytikern i SIX News/Inquiry Financials enkät hade väntat sig. Enligt Handelsbankens tidiga analyskommentar var även H&M:s prognostiserade försäljningsökning om +7 procent för januari månad svagare än väntat.

H&M-vd:n Karl-Johan Persson berättar för SIX News att ett eventuellt ändrat försäljningsmål skulle kretsa kring totalförsäljningstillväxt, istället för som i dag kring butiksnätets tillväxt. Han betonade dock att dagen för en måländring inte är beslutad.

Atlas Copco och Electrolux gick åt olika håll efter boksluten.

Verkstadskoncernen Atlas Copcos rapport kring lunchtid missade förväntningarna något på rörelseresultat, resultat före skatt samt orderingången. Atlas-aktien handlades ned 4,3 procent samtidigt som branschkollegan Sandvik drogs ned 3,5 procent.

Electrolux rörelseresultat justerat för engångsposter, såsom den misslyckade GE-affären, var knappt 7 procent över förväntan. För helåret 2016 spår vitvarujätten 2-3 procents tillväxt för den västeuropeiska marknaden och cirka 2 procents tillväxt för Östeuropa. Aktien steg 5,2 procent.

Dagens största rapportförlorare bland storbolagen var Tele2, -12 procent. Telekomoperatörens lönsamhet var lite sämre än väntat från ebit-nivå och nedåt men framförallt var det 2016-utsikterna som avvek negativt. Bland annat ser Tele2 ett ebitda-resultat om 4,6-5,0 miljarder kronor och kapitalinvesteringar om 3,7-4,1 miljarder kronor, i båda fallen rejäla missar mot analytikerförväntningarna vid 5,4 respektive 3,6 miljarder.

Getinges rapport fick också ett surt mottagande, med ett kurstapp på 4,3 procent. Medicinteknikbolagets rapportutfall är "anmärkningsvärt svagt på marginalsidan och sedan är utdelningen i underkant", sammanfattar Swedbanks hälsovårdsanalytiker Johan Unnerus för SIX News.

Inte heller hygien- och skogsbolaget SCA förmådde leva upp till förväntningarna då man bommade på lönsamhet och intäkter. Aktien sågs ned 2,4 procent.

Storbolagens rapportvinnare var NCC, +7,8 procent. Byggbolagets resultat före skatt var knappt 28 procent över förväntan och orderingången var 5 procent bättre än väntat.

Mål för NCC:s kommande avknoppning av bostadsdelen Housing levererades också: den nya verksamheten ska sträva mot minst 10-15 procents avkastning på sysselsatt kapital samtidigt som man upprätthåller lägst 30 procents soliditet och delar ut minst 40 procent av resultatet efter skatt.

NCC:s besked kring bostadsdelen drog med sig JM, +7,8 procent, högre.

Sektormässigt tillhörde råvaror segmenten som stod emot den generella börsnedgången, bland annat efter förnyad återhämtningsstyrka i de nedpressade råoljepriserna. Bland Stockholmsbörsens oljebolag steg Africa Oil, BlackPearl Resources och Lundin Petroleum 3,6-3,9 procent. Bland gruvbolagen var Boliden upp 2,4 procent och stålbolaget SSAB klättrade 2,9 procent.

Investmentbolaget Investor bokade ett substansvärde vid årsskiftet på 357 kronor per aktie och höjde utdelningsförslaget med en krona till 10 kronor per aktie för 2015. Aktien tappade 0,7 procent till 285 kronor.

I makroflödet inkom den svenska detaljhandelstillväxten för december på 3,4 procent på årsbasis, räknat på fasta kalenderkorrigerade priser. SIX News konsensusenkät indikerade att förväntningarna låg högre än så, på +5,1 procent.

Den svenska arbetslösheten steg från 6,2 procent i november till 6,7 procent i december. Uppgången var oväntat stor ställt mot förväntningar om 6,3 procent i december enligt SIX enkät. Även det säsongsrensade decemberutfallet på 7,2 procent var högre än väntat.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom