Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Aktietorgsbolag rusar efter bud

2015-03-10 08:28

Panoster Investment lägger ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i H1 Communication som handlas på Aktietorget. Aktien stiger kraftigt på beskedet.

Panoster erbjuder 3 kronor kontant för varje aktie i H1, vilket värderar hela bolaget till knappt 29 miljoner kronor. Budpremien är 50 procent räknat på gårdagens stängningskurs på 2,00 kronor och 49 procent räknat på den volymviktade genomsnittskursen på 2,02 kronor de senaste tre månaderna.

Aktieägare i H1 som tillsammans innehar 68,4 procent av aktierna i H1 har i avtal med Panoster förbundit sig att acceptera erbjudandet. Fullföljandet av budet är finansierat och inte villkorat från tredje part. Anmälningstiden beräknas inledas omkring den 13 mars och avslutas omkring den 10 april. Likviddag beräknas infalla den 15 april.

H1 är ett contactcenter-bolag verksamt inom kundservice och teknisk support i Norden. Bolaget är listat på Aktietorget sedan 26 juni 2008. Panoster är ett nystartat bolag vilket indirekt ägs av ledningsgruppen på fem personer

i H1, det vill säga Mattias Lööv, Mona Rydén, Patric Huczkowski, Magnus Larsson och Stefan Rydén. Panoster har för avsikt att fortsätta utveckla H1 i samma anda som tidigare.

Budet är villkorat av bland annat att Panoster blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i H1 efter full utspädning och att affären godkänns av konkurrensmyndigheterna. Panoster avser att verka för tvångsinlösen om de blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i H1. Panoster har vidare för avsikt att verka för att H1 avnoteras från Aktietorget efter att accepttiden gått ut oavsett ägarandel.

Handeln med aktier i H1 flyttas till Aktietorgets observationslista till följd av budet.

H1 steg på morgonen med 40 procent till 2,80 kronor. Under gårdagen stängde aktien på 2 kronor.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom