Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Aleris säljs i mångmiljardaffär

2018-10-16 07:20

Omsorgsbolaget Ambea förvärvar Investorägda Aleris omsorgsverksamheter i Norge, Sverige och Danmark för en köpeskilling om 2,6 miljarder kronor på skuldfri basis.

"Genom förvärvet blir Ambea Nordens största omsorgsbolag med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark", skriver Ambea som i dag är den näst största aktören på privatmarknaden för omsorg i Sverige och sjunde största i Norge.

Transaktionen är föremål för godkännande av berörda konkurrensmyndigheter och beräknas slutföras under det första kvartalet 2019, dock senast under det andra kvartalet 2019.

Bolaget räknar med att förvärvet av Aleris Omsorg kommer att generera både direkta kostnadssynergier och möjligheter till operationella förbättringar.

"Förvärvet ökar vår förmåga till organisk tillväxt i egen regi. Vi får en bredare tillväxtplattform med ledande position i tre länder och en stärkt pipeline med nya bäddar", säger Ambeas vd Fredrik Gren i en kommentar.

Ambea avser att finansiera affären med befintliga krediter och ny bankfinansiering. Men "för att återbetala del av finansieringen och sänka Ambeas skuldsättning i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål", avser bolaget göra en nyemission om cirka 1,2 miljarder kronor.

Ambeas större aktieägare, KKR och Triton, och som sammanlagt representerar cirka 50,1 procent av aktierna stödjer emissionsförslaget och avser att teckna sina så kallade pro rata-andelar. Företrädesemissionen förväntas beslutas och genomföras under det första halvåret 2019.

Den nya koncernens omsättning uppgick under tolvmånadersperioden fram till den 30 juni till 10,6 miljarder kronor, där Ambea omsatte 5,9 miljarder kronor och Aleris Omsorg cirka 4,7 miljarder.

Det justerad ebita-resultat skulle ha legat på 644 miljoner kronor under samma tidsperioden, varav 498 miljoner kronor skulle ha kommit från Ambea-delen.

Verksamheterna har cirka 13.100 medarbetare tillsammans och 7.690 bäddar och omsorgsplatser i egen regi.

De förväntade direkta kostnadssynergierna uppgår till totalt 90 miljoner kronor per år, varav hälften förväntas uppnås 2019 och resterande del 2020. Identifierade operationella förbättringar uppgår till 30 miljoner kronor, vilka förväntas uppnås under 2020.

Utöver direkta kostnadssynergier och identifierade operationella förbättringar bedömer Ambea att det finns ytterligare effektiviseringar som förväntas realiseras under kommande två till tre år.

"Ambeas finansiella mål kvarstår oförändrade, men förväntas uppnås först efter att integrationen och synergier fullt ut genomförts", heter det i pressmeddelandet.

Vidare uppger Ambea att transaktionen förväntas ge upphov till transaktionskostnader om totalt 35 miljoner kronor, vilka förväntas redovisas under det fjärde kvartalet 2018 samt integrationskostnader om totalt 100 miljoner kronor, varav majoriteten förväntas redovisas under 2019.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom