Alfa Laval spår lägre efterfrågan

2016-02-02 06:48 Affärsvärlden SIX

Verkstadsbolaget Alfa Laval förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2016 "kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet, exklusive en väsentligt minskad efterfrågan på pumpsystem".

Orderingången för marina pumpsystem var exceptionellt stark i det fjärde kvartalet, skriver vd Lars Renström i rapporten. Detta då fartygsägare tidigarelade order på grund av att nya regler för kväveoxidutsläpp börjar gälla 2016. Därutöver fick bolaget två stora order från offshore inom pumpsegmentet.

"Denna tidigareläggning förväntas påverka första kvartalet negativt vad avser efterfrågan på pumpsystem med i storleksordningen 1,2 miljarder. Den övriga marinaffären förväntas vara oförändrad", skriver Renström.

För Process Technology väntas efterfrågan bli något lägre då man förväntar sig färre stora order.

För Equipment väntas efterfrågan vara ungefär på samma nivå.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom