Alfa Lavals vinst lägre än väntat

2016-02-02 06:38 Affärsvärlden SIX
Lars Renström är försiktig med att integrera det norska bolaget i svenska Alfa Laval. Foto: Ola Torkelsson / TT

Verkstadskoncernens vinst steg inte lika mycket som prognostiserat.

Alfa Laval redovisar ett resultat efter finansnetto på 1.390 miljoner kronor (1.177) för det fjärde kvartalet 2015.

Resultatet blev därmed 4 procent sämre än förväntningarna som låg vid 1.447 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financial.

Den justerade bruttomarginalen var 34,2 procent (34,3).

Justerad ebita blev 1.751 miljoner (1.938), vilket motsvarar en marginal på 16,2 procent (18,0). Väntat var ett resultat på 1.795 miljoner och 17,0 procent. Bolagets finansiella mål är en marginal över 15 procent över en konjunkturcykel.

Den norska kronans fortsatta försvagning mot dollarn har gjort att bolaget har en orealiserad negativ omräkningseffekt på cirka 40 miljoner på förskott som man har fått i dollar, påpekar finanschefen Thomas Thuresson.

Rörelseresultatet, ebit, uppgick till 1.483 miljoner (1.660), väntat var 1.531 miljoner.

Nettoresultatet blev 935 miljoner (911), motsvarande 2,22 kronor per aktie (2,15). Väntat var 1.035 miljoner och 2,47 kronor.

Skattekostnaden var i kvartalet högre på grund av negativa engångsposter på 90 miljoner hänförligt till i huvudsak omvärdering av framtida skatteavdrag. Exklusive den effekten var skattesatsen i kvartalet 27 procent i stället för rapporterade 33 procent, säger Thuresson.

Omsättningen uppgick till 10.805 miljoner (10.775), väntat var 10.554 miljoner. Den totala tillväxten på +0,3 procent fördelades på +0,2 procent struktur, +1,9 procent valuta och -1,8 procent organiskt.

Orderingången blev 9.422 miljoner (10.509), väntat var 9.201 miljoner. Den totala tillväxten på -10,3 procent fördelades på +0,1 procent struktur, +0,7 procent valuta och -11,1 procent organiskt.

Orderstocken uppgick till 20.578 miljoner per den sista december (22.293).

Styrelsen föreslår en utdelning på 4,25 kronor per aktie (4,00), väntat var 4,50 kronor.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom