Allenex minskar vinsten

2016-02-25 13:20 Affärsvärlden SIX

Allenex rapporterar ett resultat före skatt på 7,5 miljoner kronor (9,8) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet uppgick till 9,1 miljoner kronor (9,5).

Nettoresultatet uppgick till 5,6 miljoner kronor (7,2) och resultatet per aktie till 0,05 kronor (0,05).

Nettoomsättningen blev 35 miljoner kronor (31).

Eget kapital för koncernen uppgick vid periodens slut till 210 miljoner (221), motsvarande 1,74 kronor per aktie (1,83).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Allenex befinner sig under bud från Nasdaq-noterade CareDx. I februari i år offentliggjorde CareDx justerade villkor i sitt bud till samtliga aktieägare i Allenex. Allenex-styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera det justerade budet.

Det nuvarande CareDx-budet har två alternativ: antingen 2,50 kronor kontant per Allenex-aktie eller ett blandalternativ på 0,01458 CareDx-aktier för varje Allenex-aktie plus 1,731 kronor kontant per Allenex-aktie.

Då senast betalt för CareDx är 4,82 dollar per aktie motsvarar blandalternativet runt 2,33 kronor per Allenex-aktie, det vill säga mindre än kontantalternativet. CareDx-aktien har tappat omkring 25 procent på börsen i år (i dollar räknat).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS