Allt färre aktiebolag i konkurs

2016-03-01 08:51 Affärsvärlden SIX
Annons i tidning om konkursbeslut. Foto: Janerik Henriksson / TT

Under februari 2016 gick 390 svenska aktiebolag i konkurs. Det var 21 procent färre jämfört med samma månad förra året. Det uppger affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

Konkurserna uppges sjunka kraftigt i samtliga tre storstadslän.

"Visserligen blev det inget historiskt rekord denna månad med det är fortfarande en låg siffra. Vi får backa till 2008 innan vi hittar siffror som är i samma storlek som denna februarimånad", säger Krister Jonsson, Sverigechef på Creditsafe.

Antalet anställda som berördes av konkurserna i februari var 1.166 och antalet sjönk därmed 10 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.

Antalet företagskonkurser i Sverige i var ned med 14 procent i februari jämfört med samma månad i fjol enligt statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Antalet konkurser under månaden uppgick till 438 stycken, jämfört med 509 företag under motsvarande månad året innan.

"Vi ser en fortsatt positiv trend i antal minskade företagskonkurser och året har börjat mycket bra för det svenska företagandet. Minskningen av antalet konkurser i februari ligger i linje med januari månad, vilket tyder på en stabil konjunktur för årets första två månader", säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC.

Störst fortsatt procentuell minskning sågs inom segmenten "Bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster" där antalet konkurser hittills i år har minskat med 44 procent. Segmentet "Hotell och restaurang" minskar också - en procentuell minskning med 33 procent under årets första två månader. "Partihandeln" respektive "Byggindustrin" står stabila med en procentuella minskningar om 22 respektive 20 procent.

Statistik visar att så gott som hela landet följer trenden med minskade antal företagskonkurser.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom