Amerikansk tillväxt lägre än väntat

2016-01-29 13:39 Affärsvärlden SIX
Foto: Stuart Forster/REX, West Coast Surfer / Mood Board/REX/All over press

USA:s BNP steg med 0,7 procent i årstakt (uppräknad kvartalstakt) under det fjärde kvartalet 2015, enligt preliminär statistik. Analytiker hade räknat med en BNP-tillväxt på +0,8 procent.

BNP-deflatorn, som är ett inflationsmått som tar hänsyn till prisförändringar i producent- och konsumentled, var +0,8 procent i årstakt. Analytiker hade räknat med en BNP-deflator på +0,8 procent.

Under det tredje kvartalet låg BNP-tillväxten på oreviderade +2,0 procent.

Privatkonsumtionen ökade med 2,2 procent under det tredje kvartalet. Föregående kvartal ökade privatkonsumtionen med 3,0 procent.

Kärnprisindex för PCE, vilket är ett mått Federal Reserve tittar noga på, steg med 1,2 procent i årstakt under kvartalet vilket kan jämföras med +1,4 procent under förra kvartalet. Förväntningarna var en nivå vid +1,2 procent

Bostadsinvesteringarna ökade med 8,1 procent under det fjärde kvartalet, jämfört med en uppgång på 8,2 procent under det tredje kvartalet.

Företagsinvesteringarna sjönk med 1,8 procent under kvartalet, vilket kan jämföras med en ökningstakt på 2,6 procent under föregående kvartal.

Exporten sjönk med 2,5 procent under kvartalet och importen ökade med 1,1 procent under kvartalet. Motsvarande siffror för det tredje kvartalet var +0,7 respektive +2,3 procent.

För helåret 2015 ökade BNP med 2,4 procent, vilket var en oförändrad tillväxtnivå som under 2014. Privatkonsumtionen ökade med 3,1 procent under 2015, vilket var den snabbaste ökningstakten på ett årtionde.

Statistiken presenteras av det amerikanska handelsdepartementet.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet

Alla Tjänstebilar

ANNONS