Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Amerikanska konsumentpriser stärkte dollarn

2017-09-14 16:54
Foto: Jim Corwin / Photoresearchers /IBL Bildbyrå

Kronan handlades sidledes på torsdagen som bjöd på stark arbetslöshetsstatistik medan vice riksbankschefen Per Jansson indikerat att en mindre expansiv penningpolitik i nuläget skulle kunna göra det svårare för inflationen att stabiliseras runt målet.

Arbetslösheten var 6,0 procent i augusti, icke säsongsrensat. Enligt SME Direkts prognosenkät väntades en arbetslöshetsnivå på 6,3 procent.

Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 6,6 procent i augusti, jämfört med 7,1 procent föregående månad. Enligt SME Direkt väntades en säsongsrensad arbetslöshetsnivå på 6,7 procent.

Andreas Wallström, chefsanalytiker på Nordea, kommenterade att dagens siffror är i linje med riksbankens prognoser och att arbetskraftsdeltagandet var på högsta nivån sedan 1991.

"En fortsatt stram arbetsmarknad ger Riksbanken hopp att löneökningarna kommer ta fart vilket i sin tur bör lyfta inflationen. Än så länge har löneökningarna dock varit blygsamma", skrev han.

Johan Löf, seniorekonom på Handelsbanken, skrev i en kommentar att utfallet, 6,0 procent, var något lägre än väntat och att den neråtlutande trenden i arbetslösheten inte längre är stark.

"Den relativa sysselsättningsgraden är mer eller mindre platt efter några positiva år, delvis till följd av matchningsproblem på arbetsmarknaden", skriver han och påpekar att det också finns tecken på att efterfrågan på arbetskraft svalnat något.

Under förmiddagen talade vice riksbankschefen Per Jansson och sade att inflationsbilden i Sverige har förbättrats sedan 2014, även om trenden har varit något ojämn.

De senaste två månadernas inflationsutfall, med KPIF-utfall på 2,3 och 2,4 procent, var över målet, vilket Per Jansson beskrev som "trevligt".

"På det hela taget ser inflationsbilden ganska bra ut", sade Per Jansson, men han tillade att det kvarstår utmaningar framöver för att hålla inflationen på 2 procent.

Han sade vidare att frågan om Riksbanken behöver följa ett eventuellt beslut från ECB om att förlänga tillgångsköpprogrammet in på nästa år måste utvärderas vidare framöver, men att det förmodligen blir svårt för Riksbanken att avvika påtagligt från ECB.

"Min syn är ju att skulle marknadsförväntningarna besannas, alltså att (ECB) fortsätter köpa under stora delar av 2018, det tar mycket lång tid innan räntan höjs - kanske 2019 eller ännu senare - då är det är det som jag ser det lite av en självmordsexpedition från vår sida att börja normalisera penningpolitiken, antingen genom att diskutera det eller att inleda åtgärder. Så det bedömer jag att det skulle vara väldigt svårt", sade han.

Kronan handlades oregelbundet i samband med att Per Jansson talade och när arbetsmarknadsstatistiken publicerades. Vid stängning hade den svenska valutan stärkts 1 öre mot euron till 9:54 och handlades 1 öre svagare mot dollarn vid 8:03.

Bank of England beslutade på torsdagen att lämna såväl ränta som tillgångsköp oförändrade, helt enligt förväntningarna. Pundet tappade initialt efter beskedet då röstsiffrorna var 9-2 och det hade funnits viss förväntan i marknaden om att ytterligare en ledamot skulle ansluta sig till den mer hökaktiga falangen.

Pundet stärktes efter att banken antytt ett behov att börja strama åt penningpolitiken under "kommande månader".

En majoritet i kommittén bedömde att om ekonomin utvecklas som förväntat så kommer "ett visst tillbakadragande av den penningpolitiska stimulansen att vara lämplig under de kommande månaderna för att få inflationen uthålligt tillbaka mot målet", står det i protokollet.

Vid svensk stängning på torsdagen hade pundet stigit 1,1 procent till 1:336.

Amerikansk KPI kom in något högre än väntat i augusti. Konsumentpriserna steg 0,4 procent i augusti jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad i fjol steg KPI med 1,9 procent. Analytikerna hade räknat med 0,3 procent jämfört med i juli och en uppgång med 1,8 procent jämfört med samma månad i fjol.

Kärn-KPI, exklusive livsmedel och energi, steg 0,2 procent i augusti, och ökade 1,7 procent jämfört med samma månad i fjol.

Analytiker hade räknat med kärn-KPI skulle ha stigit 0,2 procent jämfört med månaden före och ha stigit 1,6 procent jämfört med samma månad i fjol.

Johnny Bo Jakobsen på Nordea skrev i en kommentar att den senaste tidens tröghet i KPI ser ut att ha gett med sig men ännu inte vänt.

Han skrev att övergående faktorer fortsatt spelar en betydlig roll. Exklusive priser på sjukvård, mobiltelefonitjänster, hotellrum och fordon, kategorier som visat på ovanliga nedgångar senaste tiden, var kärn-KPI 2,4 procent i årstakt i augusti.

"Den senaste tidens svaghet i dessa faktorer är inte nödvändigtvis bevis på cyklisk svaghet i ekonomin", skrev han.

Dollarn stärktes under torsdagen till omkring 110:60 mot yenen och 1:1890 mot euron.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen steg 2 punkter till 2,20 procent.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom