Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Amerikanska producentpriser något svagare än väntat

2019-06-11 14:35
Foto: Pontus Lundahl/TT

Producentpriserna i USA steg 0,1 procent i maj, jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år steg PPI 1,8 procent.

Analytiker hade räknat med att priserna skulle ha stigit 0,1 procent under månaden och stigit 2,0 procent i årstakt enligt Reuters prognosenkät.

Kärn-PPI, exklusive livsmedel och energi, steg 0,2 procent jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år steg kärn-PPI 2,3 procent.

Analytiker hade räknat med att kärn-PPI skulle ha stigit 0,2 procent under månaden och stigit 2,3 procent i årstakt.

PPI för varor sjönk 0,2 procent medan PPI för tjänster steg 0,3 procent. Energipriserna sjönk 1,0 procent, medan livsmedelspriserna sjönk 0,3 procent.

I mars steg producentpriserna med 0,2 procent samtidigt som kärn-PPI steg 0,1 procent jämfört med föregående månad.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom