Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Amerikanskt inköpschefsindex över förväntan

2018-01-03 16:06
Foto: Christoph Lischetzki / Alamy/IBL

ISM inköpschefsindex för industrin steg till 59,7 i december jämfört med 58,2 i november, enligt Reuters.

Indexen beräknas av the Institute for Supply Management och speglar planerna hos inköpschefer inom tillverkningsindustrin under den senaste månaden.

Väntat enligt Reuters prognosenkät var ett index på 58,1.

Grovt kan sägas att värden under 50 tyder på avmattning och över 50 på ekonomisk tillväxt.

Prisindex steg till 69,0 från 65,5 månaden före. Väntat här var ett index på 65,0.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom