Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Analyschef: Euron faller samman

2012-01-10 06:42

Analyschefen i norska Norcap Lars H. Mikelsen menar att euron förr eller senare faller samman. Han menar att det finns flera vägar ut ur eurosamarbetet, även om europeiska politiker ogärna prata om dem.

- Den politiska eliten forsätter med sina uttalanden om att ”euron måste räddas”, men måste den verkligen räddas, ställer sig Mikelsen frågande i en marknadsrapport.

Samtidigt räknar han upp orsakerna till varför politikerna vill ha kvar eurosamarbetet.

Ett omdiskuterat sätt är en fragmentering, som dock är mycket dyr och vansklig. En splittring av euron skulle leda till ett oundvikligt kaos och själva övergången skulle kosta enorma summor, enligt Mikelsen skriver dn.no.

I september i år släppte UBS rapporten "Global Economic Perpectives" där man beräknat vad det skulle kosta per medborgare att lämna eurosamarbetet. Enligt bankens uppskattningar ligger kostnaden på mellan 9 500 till 11 000 euro per person i de svagare länderna som PIIGS-länderna.

För de starkare länderna ligger kostnaden på mellan 6 000 till 8 000 per medborgare. De följande åren räknar banken med en kostnad på 3 000 till 4 000 per medborgare och år.

Tillsammans med den politiska prestigeförlusten om eurosamarbetet faller samman talar det för att politikerna vill bevara status quo, menar Mikelsen.

Han ställer sig frågan i sin rapport: vilken statschef vill ta ”ansvaret” att skicka ner Europa ner i recension eller depression?

Men enligt Mikelsen är bevarandet av euron också förenat med kostnader – om än inte lika synliga.

— Först är du tvungen att på något sätt göra en överföring av tillgångar i en eller annan form till PIIGS-länder, ofta i form av en skuldnedskrivning. En sådan överföring skulle i sin tur leda till de största borgenärerna, främst banker, får ekonomiska problem. Det blir staterna som i slutändan får ta den notan, säger han till dn.no.

Enligt Mikelsen finns det ett ytterligare problem: att Frankrike inte har råd med detta och därför måste Tyskland även rädda Frankrike. Något de knappast har råd med.

Det krispaket som än så länge har presenterats är inget annat än tortyr.

— Utan genomgripande strukturella förändringar, är det bara en tidsfråga innan vi hamnar i samma situation igen, säger Mikelsen till dn.no.

Problemet är enligt honom att de strukturella förändringar som behövs är förenade med att ett antal länder måste ge upp sin suveränitet och att de mest drabbade länderna fortfarande måste genomgå en lång och smärtsam omstrukturering. Båda dessa faktorer talar för att samarbetet småningom kommer att falla.

Europrojektet kommer förmodligen brytas upp och politiker måste arbeta aktivt för en smart och kontrollerad avveckling. Men förarbetet måste hållas hemligt och förnekas av officiella källor, skriver han i sin rapport, enligt dn.no.

Men innan dessa kommer nya räddningsförsök - som enligt analyschef bara är ett sätt att skjuta upp problemet.

Jonas Karström

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom