Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Analytiker: Bopriser går mot stabilisering

2018-04-16 10:03
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Valueguards HOX-index visade att bostadspriserna var oförändrade i mars och sjönk med 0,3 procent säsongsrensat. Ytterligare ett tecken på att bostadsmarknaden nu stabiliseras, enligt analytiker, även om det finns fortsatta osäkerheter.

"Statistiken är i linje med vår prognos, att bostadspriserna totalt sett kommer att vara i stort sett oförändrade under 2018, men med betydande skillnader, där det är svagare i storstäder än utanför och för bostadsrätter jämfört med småhus", säger Swedbanks analytiker Inwgrid Wallin Johansson till Nyhetsbyrån Direkt.

Hon påpekar dock att statistiken än så länge störs kraftigt av det skärpta amorteringskravet som infördes den 1 mars.

"Vi ser att omsättningen var lägre än den brukar vara. Vi vill därför vänta in data som är ren från störningar innan vi drar några långtgående slutsatser", säger hon.

Enligt Svensk Mäklarstatistik såldes det nästan 20 procent färre bostäder i mars än i mars 2017, både vad gäller villor och bostadsrätter.

Susanne Spector, senioranalytiker vid Nordea, säger att boprisstatistiken kom in i linje med Nordeas prognos för riket och lite starkare i Stockholm.

"Detta gav ännu mer stöd åt vår prognos om att priserna kommer att stabiliseras under året. Även om vi räknar med en stabilisering kommer det dock förmodligen att fortsätta att vara stökigt ett tag till. Det dröjer nog lite till innan vi får ett normalläge", säger hon och pekar även hon på att det var en relativt liten försäljning under mars, vilket är en osäkerhet.

Helena Bornevall, seniorekonom vid Handelsbanken, skriver i ett marknadsbrev att bostadsmarknaden går mot en stabilisering.

"Mycket osäkerhet kvarstår, men vi tror att vi gradvis går mot en stabilisering", skriver hon och pekar på att konsumentförtroendet fortfarande är högt trots de senaste tidens nedgångar i bostadspriserna. Det kan särskilt noteras att hushållen inte är särskilt oroliga för att bli arbetslösa. Stark global efterfrågan och låga räntor kommer dessutom att stödja ekonomin framöver.

Utbudet av bostäder lär förbli högt under en längre period, tack vare mer nyproduktion, men priserna väntas ändå plana ut. Det skärpta amorteringskravet har redan påverkat aktiviteten på bostadsmarknaden, men effekterna kommer att klinga av och kravet väntas inte påverka priserna i någon högre grad totalt sett, även om det troligen kommer att dämpa priserna i regioner med dyrare bostäder, skriver Helena Bornevall.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom