Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Analytiker: En svag rapport från Fingerprint

2016-10-27 11:01

Varken Fingerprint Cards intäkter tredje kvartalet eller rörelseresultatet nådde analytikernas förväntningar. Det är dock den lägre försäljningsprognosen som drar blickarna åt sig hos analytikerna, enligt en rad snabbkommentarer efter rapporten.

"Sammantaget, en svag (soft) rapport med lägre försäljning och guidning, och vi räknar med att konsensus för resultatestimaten kommer ned med 4-6 procent baserat på dessa resultat", skriver Pareto i en kommentar.

Fingerprint Cards nya, lägre, försäljningsprognos för helåret 2016 indikerar intäkter på 2,2-2,5 miljarder kronor det fjärde kvartalet. Mittpunkten i FPC nya prognos ligger därmed på 2,35 miljarder kronor i intäkter årets sista kvartal, vilket kan ställas mot konsensusestimatet som inför rapporten låg på 2,47 miljarder kronor, enligt SME Direkt.

Intäktsprognosen om 7,2-7,5 miljarder kronor i år innebär en sänkning, sett till mittpunkten av intervallet, med omkring 5 procent jämfört med den tidigare prognosen om 7,2-8,3 miljarder.

I dollar uppgår emellertid sänkningen till 7 procent, eftersom dollar-basen i prognosen ändrades, påpekar Carnegie.

Nordea konstaterar att kommentarerna från FPC angående att vissa kunder sänkt sina produktionsprognoser är samstämmigt med vissa uppgifter om en svagare kinesisk smartphoneefterfrågan inför fjärde kvartalet.

"Vi räknade emellertid med att andra halvåret skulle hålla uppe bättre än det nu kommer att göra, och att lagerkorrektionen skulle komma under första halvåret 2017", skriver Nordea.

Nordea kommer sannolikt inte att göra några större ändringar i sina estimat för 2017 med anledning av denna rapport, som snarare ser ut att bero på korrigeringar av lagren.

"Vår försiktiga syn på FPC under 2017 är huvudsakligen baserat på en lägre marknadstillväxt (mätt i värde: reds anmärkning) i kombination med vissa förlorade marknadsandelar", skriver banken.

Bruttomarginalen pekas ut som en ljuspunkt i rapporten. Högre rörelsekostnader bidrog dock till att rörelseresultatet kom in något under analytikernas förväntningar.

Såväl Carnegie som ABG Sundal Collier lyfter också fram att kassaflödet, liksom vid den föregående rapporten, är på den svaga sidan.

"Avvikelsen mellan ett nettoresultat på 598 miljoner kronor och ett fritt operativt kassaflöde på 127 miljoner kronor är helt enkelt alltför stor för att ignorera", skriver ABG i en kommentar.

Om möjligt ökar rapporten för det tredje kvartalet fokus på kommentarerna för 2017, som väntas antingen i samband med kapitalmarknadsdagen den 8 december eller i bokslutsrapporten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom