Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Analytiker: Europeiska banker är översålda

2019-08-13 12:36
Credit Agricole. Foto: IBL

Utsikterna för europeiska bankers räntenetton har försvagats på grund av förväntningar om räntesänkningar och medföljande lägre marknadsräntor. Dock kan pessimismen kring banksektorn ha blivit för stor. Det menar ett antal analytiker enligt kommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av efter halvårsrapportsäsongen.

"Banker ser taktiskt översålda ut mot andra europeiska sektorer", skriver Morgan Stanley i en analys.

Enligt den amerikanska investmentbanken har ingen europeisk bankaktie gått bättre än marknaden under de senaste tre månaderna, något som bara har hänt en gång tidigare under de senaste fem åren.

"Banksektorn har haft den värsta vinstrevideringsration på marknaden (treårslägsta) och värderingarna var nästan inte ens lägre under finanskrisen. Det kanske mest slående är att den förväntade direktavkastningen om i snitt 6,6 procent från europeisk banksektor är en premie om 73 procent mot aktiemarknadssnittet", skriver Morgan Stanley.

Investmentbanken upprepar tidigare budskap om att köpa defensiva banker med relativt säkra utdelningar, såsom norska DNB, belgiska KBC och brittiska Lloyds.

Morgan Stanley lyfter fram att två tredjedelar av de europeiska bankerna redovisade bättre resultat före skatt än väntat under den gångna rapportsäsongen. Trots allt har sektorn tappat 10 procent sedan rapportsäsongsstarten på grund av svaga utsiktskommentarer och oron för hur räntenettot utvecklas.

Credit Suisse drar liknande slutsatser och påpekar att runt 70 procent av de större bankerna inom EU slog förväntan avseende justerat resultat före skatt med i genomsnitt 4 procent i det andra kvartalet. Samtidigt har förväntningarna om lägre räntor från ECB tyngt utsikterna, heter det i en sektoranalys.

"Estimaten för vinst per aktie under 2020 har kommit ned med i genomsnitt runt 4 procent sedan halvårsskiftet", konstaterar Credit Suisse som föredrar banker som är relativt okänsliga mot lägre räntor såsom franska banker.

Angående utdelningar från europeiska banker påpekar Credit Suisse att varningarna från skandinaviska banker skapat "viss oro för beständigheten i utdelningar". Här lyfts Swedbanks sänkta mål rörande utdelningsandel och Nordeas översyn av de finansiella målen fram.

"Även SEB indikerade att den inte ser sig ha överskottskapital, trots att kapitalrelationen ligger över den egna bufferten", skriver Credit Suisse som påpekar att detta än så länge rör sig om varningar från en region som har det tufft i spåren av penningtvättsproblem.

Credit Suisse ser franska Credit Agricole som en intressant bank att äga i en lågräntemiljö och har liksom Morgan Stanley rekommendationen outperform för aktien. Credit Suisse har en riktkurs om 14:50 euro och Morgan Stanley en riktkurs på 14:30 euro för aktien som handlas runt 10 euro.

Även Deutsche Bank lyfter fram Credit Agricole som ett toppval inom europeisk banksektor tillsammans med belgiska KBC samt nederländska ING och österrikiska Erste. För europeisk sektor i allmänhet skriver den tyska banken att vinsttrenden var negativ för det andra raka kvartalet med 6 procents lägre vinst per skatt för sektorn mot det andra kvartalet 2018.

"Vi bedömer att sektorns lönsamhet toppade i det andra kvartalet 2018 då motvindarna på intäktssidan fortsatt medan kreditförluster vänt till en klar motvind", skriver Deutsche som påpekar att intäktsmotvinden främst rör räntenettot.

De senaste två åren har bankvinsterna i Europa växt med cirka 10 procent per år, fortsätter Deutsche Bank som pekar ut nordiska banker bland de som haft svagast intäktsutveckling tillsammans med tyska och irländska banker.

För nordiska och irländska banker handlar det om högre kostnader, medan det primärt varit intäktssidan som försvagats för tyska banker. I den andra vågskålen hittas banker i Benelux, fortsätter Deutsche Bank, som pekar på ett stöd från högre intäkter.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom