Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Analytiker: Fortsatt starkt för skogssektorn

2018-03-13 12:16
Foto: All over press

Hjulen snurrar alltjämt på hög fart för den nordiska massa- och pappersindustrin och de buddiskussioner som förekommer ger ytterligare stöd till aktiekursutvecklingen. Stigande papperspriser kan dock visa sig vara ett kortsiktigt fenomen.

Den bilden ger ett par analytiker som summerar läget i sektorn.

"Vi menar att buddiskussionerna utgör positiva nyheter för sektorn i helhet, i synnerhet för bolagen med störst fokus på förpackning /.../. Vi har också mött flera av bolagen /.../ och huvudbudskapet är att momentum är fortsatt starkt", skriver Pareto Securities i en färsk rapport, där särskilt Billerud Korsnäs, Stora Enso och Metsä Board lyfts fram som särskilt gynnade av situationen.

Det buddiskussioner som åsyftas är amerikanska International Papers (IP) bud på Irlandbaserade Smurfit Kappa, ett bud som bestämt avvisades men där en fortsättning kan komma att följa. Därtill förekommer uppgifter om diskussioner rörande ett samgående mellan de brasilianska kortfibermassajättarna Fibria och Suzano.

"Om IP skulle leta vidare efter uppköpsobjekt (vilket är långt ifrån säkert) vore Billerud det uppenbara nordiska alternativet", fortsätter Pareto.

Billerud Korsnäs har en mer spridd ägarbild än Stora Enso, med ett stort statligt ägande, och Metsä Board, som kontrolleras av kooperativet Metsäliitto, påminner mäklarfirman.

Vad gäller marknadsutsikterna ser det mesta alltså bra ut, konkluderar Pareto efter att ha besökt flera av bolagen under de senaste veckorna. Smurfits snabba avfärdande av IP:s bud pekar i samma riktning, menar analytikern.

"Överlag förefaller momentum fortsätta att vara mycket starkt, både gällande kortsiktig prissättning för flertalet kvaliteter och avseende mer långsiktiga fundamenta för förpackning och massa."

Även Kepler Cheuvreux, som utför analys för bland annat Swedbanks räkning, konstaterar att marknaden utvecklats väl för sektorn och att värderingarna har krupit upp med extra hjälp av buddiskussionerna. Analyshuset varnar dock också för att finansmarknaden underskattar de risker som finns, även för den i dag starka förpackningsverksamheten.

"Vi tror att de pågående ökningarna av produktionskapaciteten, vilka delvis drivs av en konvertering av bruk från papper till förpackningsmaterial, riskerar att skapa en situation med överutbud. Vi tror inte att dessa risker är inprisade i dagens aktiekurser", skriver firmans analytiker.

Kepler Cheuvreux har tittat lite extra på papperstillverkningen. Denna har i närmare ett decennium lidit av minskad efterfrågan i internetutbredningens spår, med systematiskt fallande priser som följd. Bolagen har försökt hålla jämna steg genom att kontinuerligt skära ned på produktionen, om än med blandad framgång vad gäller prissättningen.

Under inledningen av 2018 har branschkällor dock rapporterat om prishöjningar på 5-12 procent, vilket gynnar bolag som Stora Enso, UPM-Kymmene, SCA och Holmen. Frågan är om denna ökade lönsamhet är uthållig.

"Vi betvivlar det. Den långsiktiga efterfrågenedgången förefaller att fortsätta och branschen skulle behöva fortsätta att lägga ned kapacitet snabbare än var efterfrågan avtar. Vi tror inte att detta kommer att bli fallet", skriver Kepler.

Kepler Cheuvreux favorit i sektorn är UPM-Kymmene, som får riktkursen höjd till 31:50 euro (30:50), medan Metsä Board tar positionen som "least preferred" i stället för Billerud Korsnäs. Stora Enso får rekommendationen sänkt till behåll från tidigare köp.

Pareto upprepar sina köprekommendationer för Billerud Korsnäs och Stora Enso, samt sin säljrekommendation för SCA.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom