Analytiker: Jobbsiffror talar för räntehöjning

2016-03-04 14:22 Affärsvärlden SIX
Janet Yellen, ordförande för USA:s centralbank Federal Reserve. Foto: All over press

DNB Banks analytiker Knut A. Magnussen tror att nästa räntehöjning från amerikanska centralbanken Federal Reserve kommer i juni.

USA:s sysselsättningsstatistik för februari månad visade en ökning med 242.000 personer, vilket var klart mer än förväntningarna på 190.000. Dessutom reviderades utfallen för december-januari upp med totalt 29.000.

"Det ser ut som att den solida trenden från slutet av förra året bara fortsätter", kommenterade DNB Banks analytiker Knut A. Magnussen efter statistiken.

"Sammantaget talar rapporten för att Fed kommer att höja räntan mer och vi tror fortsatt att nästa höjning kommer i juni", fortsätter Magnussen.

Nordea uppger efter statistiken att februari månads väldigt starka sysselsättningstillväxt bör dämpa spekulationerna om att USA är på väg in i en recession i år.

"Dagens jobbrapport visar att ekonomin fortsätter att stå emot motvindarna från trög global tillväxt och den senaste turbulensen på finansmarknaderna", skriver Johnny Bo Jakobsen, Nordeas chefsekonom för USA, efter statistiken.

"Då sysselsättningen och det underliggande inflationstrycket fortsätter att visa betydande styrka, kommer det bli svårare för Fed att senarelägga ytterligare räntehöjningar bara med anledning av marknadsrörelser, speciellt när BNP-tillväxten tar fart igen också", fortsatte Jakobsen.

Det svaga i rapporten var nedgången i lönerna, där timlönerna sjönk med 0,1 procent att jämföra med en väntad ökning på 0,2 procent. Under månaden innan steg dock lönerna med 0,5 procent i månadstakt.

Årstakten minskade från 2,5 procent i januari till 2,2 procent i februari.

"Nedgången i februari kan åtminstone delvis förklaras av ofördelaktiga kalendereffekter", kommenterade Jakobsen och tillade att Nordea fortsätter att förvänta en löneökning på 3 procent i årstakt vid utgången av året.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet

Alla Tjänstebilar

ANNONS