Analytiker: Motvind för Handelsbanken

2017-04-21 16:54 Direkt Affärsvärlden
Handelsbankens huvudkontor i Stockholm. Foto: All over press

Handelsbanken bedöms ha haft flera motvindar under årets första kvartal, däribland att avsättningen till vinstandelsstiftelsen Oktogonen ska återupptas vilket väntas innebära ökade kostnader.

Det framgår av analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför onsdagsmorgonens kvartalsrapport.

Enligt SME Direkts analytikerenkät väntas SHB redovisa ett rörelseresultat om 4,9 miljarder kronor för det första kvartalet (5,0). De totala intäkterna förväntas att summeras till 9,9 miljarder kronor (10,2) och räntenettot väntas ha uppgått till 7,1 miljarder kronor (6,8).

"Vi väntar oss en säsongsmässig svaghet i resultatet under det första kvartalet för samtliga banker. Detta främst till följd av ett mindre antal dagar och lägre aktivitet i det första kvartalet än i det fjärde", skriver Pareto i analys av svensk banksektor.

Från analytikerhåll pekas, utöver den negativa kalendereffekten, även den höjda resolutionsavgiften för 2017 mot 2016 ut som negativ för det gångna kvartalets räntenetto.

KBW skriver i en analys att valutautvecklingen (pund och euro mot svensk krona) var ogynnsam för SHB i det första kvartalet. Lånetillväxten kan vidare ha drabbats negativt av ökad konkurrens i Storbritannien, bedömer analyshuset.

Faktorer som kan ha motverkat räntenettomotvindarna är omprisningar i den svenska bolåneboken och en bättre inlåningsmarginal till följd av högre Stibor-ränta. Även om räntenettot kan väntas stiga runt 4 procent från året före till 7,1 miljarder kronor, skulle det innebära ett 3 procent lägre utfall sekventiellt, påpekar KBW.

På kostnadssidan lyfts det i analyser fram att återupptagandet av avsättningar till vinstandelsstiftelsen kommer att vara en motvind i jämförelse med 2016.

I SHB:s två senast publicerade kvartalsrapporter har kreditförlusterna varit högre än väntat. Ett problemengagemang gäckade i det fjärde kvartalet, men den underliggande kreditkvalitén var "fortsatt stabil", enligt banken.

Enligt SME-konsensus förväntas SHB redovisa kreditförluster om 0,4 miljarder för det första kvartalet (0,2), mot 0,8 miljarder i det fjärde kvartalet.

Handelsbankens kärnprimärkapitalrelation väntas vid utgången av det första kvartalet ha varit 24,8 procent, enligt SME Direkt. Det kan jämföras med 25,1 procent vid årsskiftet och ett krav från Finansinspektionen om 20,3 procent, enligt bankens bokslut. SHB:s mål är att verka med en kapitalbuffert om 1-3 procentenheter över FI-kravet.

SHB släpper - som andra svenska storbank efter Swedbank - siffrorna för det första kvartalet på onsdagen den 26:e april klockan 7. En presskonferens hålls två timmar senare och vidare en telefonkonferens på engelska klockan 11.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom