Analytiker: Nya FI-kraven kan rymmas inom bankernas kapital

2016-03-01 10:26 Affärsvärlden SIX

De kapitalkravsskärpningar som Finansinspektionen i dag aviserade väntas rymmas inom det kapital som bankerna redan har, bedömer Mats Anderson, bankanalytiker vid Kepler Cheuvreux.

"Det här kommer att få plats inom det bankerna har i böckerna, även om vi naturligtvis måste se vad bankerna själva publicerar när de har kalkylerat", säger han till SIX News.

Osäkerheten har minskat och det är positivt, tillägger han.

"För oss analytiker blir det en icke-händelse, om våra förväntningar inte har varit kraftiga engångsutdelningar. Och det har det definitivt inte varit", säger han.

Ända sedan förra sommaren har marknaden oroat sig för att bankerna kommer att få höjda kapitalkrav. Han bedömer att marknaderna har överreagerat under hösten och att det kan bli en lättnadsreaktion när man har fått smälta dagens besked.

Handelsbankens aktie har sjunkit 3 procent. Vad beror det på?

"De har återhämtat sig lite grand. Den var ner mer, runt 5 procent. Det var den initiala reaktionen när folk såg ett minimikrav på lägst 30 procent och att Handelsbanken ligger på 21-22 procent", säger han angående att samtliga banker enligt FI framöver väntas ha en genomsnittlig riskvikt för sina företagsexponeringar som överstiger 30 procent.

Handelsbanken har ett buffertmål på 1-3 procentenheter utöver myndighetens kärnprimärkapitalkrav på 18,6 procent. Tror du att de kommer att fortsätta ha en lika stor buffert mot kravet?

"Om de tidigare hade tre procents påslag kan de nu, när vi har fakta på bordet, nöja sig med en procents påslag och ända behålla sitt buffertmål oförändrat", resonerar Mats Anderson och tillägger att "allt annat lika blir ju kapitalkraven mindre volatila och kommer att förändra sig mindre i en framtida lågkonjunktur än vad de skulle göra med dagens regler".

Handelsbankens kärnprimärkapitalrelation var vid årsskiftet 21,2 procent, alltså omkring 2,6 procentenheter högre än FI:s krav.

Storbankerna har hittills inte velat kommentera FI:s besked.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS