Analytiker: Ökad SSAB-vinst väntas

2017-04-19 12:43 Direkt Affärsvärlden

Stålproducenten SSAB väntas efter ett fjärde kvartal som något understeg marknadsförväntningarna redovisa ett förbättrat rörelseresultat för årets första tre månader. Den stora frågan är hur stor effekt ett tidigare produktionshaveri får.

Framför allt är det den europeiska verksamheten inom affärsområdet Europe som antas redovisa en skaplig vinst, medan Special Steels och Americas med knapp nöd tros vända upp över nollstrecket.

"Nyckeln till förbättringen är SSAB Americas, där vi väntar att ökade volymer och mer gynnsamma förutsättningar för marginalutvecklingen ska främja lönsamheten", skriver SEB i en analysuppdatering inför rapportdagen.

Enligt SME Direkts prognossammanställning väntas ett underliggande rörelseresultat om 14 miljoner kronor för Americas, men då har analytikerna tagit höjd för ett planerat underhållsstopp som enligt bolaget väntas kosta 160 miljoner kronor.

Optimismen är annars stor kring Americas, där SSAB har en marknadsandel kring 25 procent på grovplåt. Tullar, väntade storsatsningar på infrastruktur och "buy American"-kampanjer väntas gynna producenter med närvaro i USA, som just SSAB.

"Sedan november 2016 har priserna på grovplåt höjts sju gånger till (en marginalnivå) vi inte sett sedan mitten av 2014", noterar Credit Suisse.

SSAB har under kvartalet visat upp sin verksamhet i amerikanska Mobile för finansanalytiker, som i de flesta fall kommit hem övertygade om att den närmaste framtiden för bolagets grovplåtstillverkning ser överlag positiv ut.

Även specialstålstillverkningen inom Special Steels går "egentligen" bra. Det transformatorhaveri som ledde till ett fem veckor långt stopp vid anläggningen i Oxelösund väntas dock ha satt ett djupt negativt avtryck i resultatet, trots att verksamheten är i full drift sedan början av februari.

Den stora frågan bland analytikerna är hur stor effekt produktionsstoppet får i det första kvartalet. Från bolagets sida har kommunikationen inskränkt sig till att det handlar om ett produktionsbortfall på 70.000 ton stålprodukter.

"Vi räknar med att detta tynger resultatet med 250 miljoner kronor för Special Steels", skriver Swedbank.

Special Steels väntas i snitt visa ett underliggande rörelseresultat om 10 miljoner kronor, med ett spann i prognoserna från minus 217 miljoner till plus 122 miljoner kronor.

För affärsområdet Europe ser det alltså väsentligt bättre ut. SSAB har genomfört sammanslagningen med finländska Rautaruukki och utvunnit mer synergier än ursprungligen kalkylerat. Därtill har bolaget skapat den flexibilitet i produktionen som vd Martin Lindqvist efterlyst.

"Den europeiska verksamheten är efter sammanslagningen konsekvent lönsam med en dominerande marknadsposition på den nordiska marknaden", konstaterar Credit Suisse analytiker.

Enligt SME Direkt väntas ett underliggande rörelseresultat om 449 miljoner kronor för Europadivisionen.

Av intresse för analytikerna är i vanlig ordning vad Martin Lindqvist kan säga om utsikterna för det andra kvartalet. Detta inte minst mot bakgrund av höga priser på insatsvarorna skrot och koksat kol, samtidigt som järnmalmspriset rasat med över 30 procent på ett par månader.

"Vi väntar oss att leveranserna ska öka i det andra kvartalet och att priser och marginaler ska vara högre i det andra kvartalet än i det första", bedömer Swedbank.

För SSAB totalt väntas enligt SME Direkt ett rörelseresultat om 237 miljoner kronor, med prognoserna i ett intervall från minus 178 miljoner till plus 552 miljoner kronor.

Rapporten publiceras på fredag 21 april, klockan 7.30. En telefonkonferens för media och analytiker inleds klockan 9.30.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom