Analytiker: Rejäl resultatökning i korten för Volvo

2017-04-21 15:27 Direkt Affärsvärlden
Martin Lundstedt. Foto: IBL

Volvos orderingång det första kvartalet väntas spegla en positiv efterfrågesituation på marknaderna för Lastbilar såväl som för Anläggningsmaskiner.

"Efter fem efterföljande år av volymnedgångar räknar vi nu med en återgång till tillväxt, som vi bedömer borde ge stöd åt ytterligare marginalförbättringar och starkt kassaflöde", skriver Nordea i en analys inför rapporten.

I snitt räknar analytikerna med att Volvos försäljning ökar 5,5 procent första kvartalet och att det justerade rörelseresultatet stiger med drygt 19 procent, jämfört med motsvarande kvartal i fjol, enligt SME Direkts sammanställning av 15 analytikers estimat.

Konkurrenten Scanias vd Henrik Henriksson har vittnat om att Europamarknaden för lastbilar har varit stark i början av 2017 och i mars talade han även om vissa positiva indikatorer på marknaden i Brasilien, dock från låga nivåer.

Swedbank tror på volymförbättringar för Volvo som en följd av just en stabil utveckling i Europa tillsammans med en återhämtning i NAFTA- och BRIC-länderna, enligt en analys.

Volvo Anläggningsmaskiner, CE, pekas ut som en trolig "lysande stjärna" under kvartalet av Citi, som räknar med att en stark efterfrågan i Kina leder till volymökningar inom CE på omkring 10 procent under kvartalet.

Viktiga punkter i rapporten:

* Orderingången, som enligt SME Direkt spås ha ökat till 53.698 lastbilar första kvartalet, 7,3 procent högre jämfört med nivån under motsvarande kvartal i fjol.

* Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader väntas uppgå till 5,3 miljarder kronor första kvartalet (4,5). Rörelsemarginalen väntas stiga till 7,0 procent (6,2).

* Upprepas marknadsutsikterna för 2017? I samband med bokslutsrapporten höjde Volvo prognoser för Europamarknaden till 300.000 lastbilar i år. Prognosen för Nordamerikamarknaden är 215.000 lastbilar.

Synen på Volvoaktien är övervägande positiv bland analytikerna. Nio av de 13 analytiker som har lämnat sin rekommendation till aktien anser att den är köpvärd (köp/öka), fyra har neutral/avvakta medan ingen har säj/minska.

Rapporten väntas tisdagen den 25 april klockan 7.20. En presskonferens hålls klockan 9.00 samma dag.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom