Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Analytiker sänker prognoser för Fingerprint

2017-08-01 15:02
Fingerprints vd Christian Fredrikson. Foto: Johan Jeppsson / IBL Bildbyrå

Analytikerna har fortsatt dra ned sina prognoser för Fingerprint Cards efter biometribolagets rapport för det andra kvartalet. Det visar SME Direkts senaste enkät som sammantaget sju banker och analyshus har deltagit i.

Nu spår snittanalytikern att Fingerprint Cards rörelseresultat för 2017 kommer att uppgå till 1.034 miljoner kronor. Det är nedjustering med 164 miljoner kronor eller med nästan 14 procent från den snittprognos som gällde den 17 juli, alltså bara några dagar innan Fingerprints rapport för det andra kvartalet presenterades.

Bolagets rörelseresultat i det andra kvartalet uppgick till 72 miljoner kronor. Utfallet var 83 miljoner kronor lägre än förväntningar vid den tiden.

Analytikernas snittestimat för helåret 2017 vad gäller nettoresultatet ligger nu på 779 miljoner kronor, det är en sänkning med drygt 16 procent.

Flera banker tyckte att Fingerprint Cards senaste rapport innehöll flera ljuspunkter, däribland bolagets tro om att lagernivåerna i branschen nu normaliserats. Men i kommentarerna dagen efter siffrorna hittades även varningar om att snittprognoserna låg för högt, såväl för de kommande kvartalen som de kommande åren.

"Samtidigt som vi finner det aviserade Qualcomm-partnerskapet långsiktigt positivt, gav ledningen ingen större tröst avseende den rådande osäkerheten kring andra halvåret 2017", skrev Pareto i en analys efter rapporten den 21 juli.

Carnegie varnade sin tur för att det i konsensus för andra halvåret inte hade tagits hänsyn till en lägre säsongseffekt fjärde kvartalet, och heller inte till en underliggande prisnedgång.

"Sammantaget, tror vi att konsensus fortfarande är för optimistiskt avseende återhämtningen under andra halvåret 2017", skrev Carnegie som då trodde konsensus för helåret 2017 skulle sänkas med ytterligare 20-30 procent.

Analytikernas prognoser även för 2018 och 2019 har justerats ned generellt. Snittestimatet för nästa års intäkter och rörelseresultat har sänkts med 3,1 respektive 4,9 procent. Nu spås rörelsevinsten uppgå till cirka 1,3 miljarder kronor. Sänkningarna för 2019 är av ungefär samma magnitud.

Fingerprint-aktien handlas kring drygt 39 kronor på tisdagen. Aktien har därmed gått upp nästan 24 procent sedan rapporten presenterades.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom