Analytiker spår försäljningstapp i stökigt Ericsson

2017-04-21 12:08 Direkt Affärsvärlden
Börje Ekholm tar över Ericsson. Foto: Ericsson / All over press

Ericsson tampas med en marknad som inte ser ut att förbättras på kort sikt. Den svaga efterfrågan väntas fortsätta att tynga försäljningen första kvartalet, vilket inte hjälper i arbetet med lönsamhetsförbättringar.

Första kvartalets resultat överskuggas också av redan kommunicerade rejäla nedskrivningar och avsättningar.

"Allt fokus på Ericssons omstruktureringar och åtgärder för att återfå marginaler över 10 procent har skiftat uppmärksamheten bort från det största orosmomentet: en marknad i en strukturell nedgång", skriver Nordea i en analys.

I snitt räknar analytikerna med att Ericssons försäljning sjunker närmare 10 procent första kvartalet, enligt SME Direkts sammanställning av 20 analytikerprognoser.

Det rapporterade resultatet tyngs av en rad rejäla kostnader. Ericsson har tidigare sagt att nedskrivningar påverkar första kvartalet med 3-4 miljarder kronor och att kundavsättningar påverkar negativt med 7-9 miljarder kronor.

Dessutom bedömde Ericsson då att omstruktureringar kommer att medföra kostnader på 6-8 miljarder kronor under helåret 2017, varav cirka 2 miljarder kronor första kvartalet.

Vissa analytiker varnar för att olika hantering av kostnaderna av olika analytiker gör det svårt att få en sann konsensusbild på de underliggande resultatförväntningarna.

Enligt SME Direkt ligger konsensus för den underliggande rörelsemarginalen - som exkluderar omstruktureringar, nedskrivningar och avsättningar - på 3,0 procent första kvartalet (7,9). Den underliggande bruttomarginalen väntas i snitt bli 30,2 procent (33,9).

SEB räknar med att bruttomarginalen förbättras jämfört med fjärde kvartalet, som en följd av en mix med högre andel patentintäkter och lägre andel tjänster, och Nordea ser en möjlighet för att bruttomarginalen kan överträffa konsensus.

Credit Suisse påpekar att Ericssons tuffa situation på kort sikt väntas öka kraven på marginalförbättrande åtgärder.

"Detta kan leda till vissa avyttringar av tillgångar eller nedläggningar av förlustbringande verksamheter vilket kan förbättra marginalen med start under senare delen av andra halvåret 2017", skriver Credit Suisse.

 

Viktiga punkter i rapporten:

* Försäljningen, som väntas uppgå till 47,3 miljarder kronor första kvartalet, enligt SME Direkt. Det motsvarar en nedgång på 9,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2016.

* Bruttomarginalen, som på rapporterad bas (inklusive nedskrivningarna och avsättningarna) spås ha fallit till 17,9 procent (33,3), medan rörelsemarginalen antas ha minskat till 0,6 procent (15,0), enligt snittestimatet.

Majoriteten av analytikerna har en avvaktande hållning till Ericssonaktien. Av de 19 analytiker som lämnat sin rekommendation har tolv stycken behåll/neutral medan tre har köp/öka och fyra har sälj/minska.

Rapporten väntas tisdagen den 25 april klockan 7.30. En presskonferens hålls klockan 9.00 och en telefonkonferens inleds klockan 14.00.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom