Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Analytiker spår fortsatt tillväxt i Alfa Laval

2018-07-13 14:18
Foto: Johan Nilsson/TT

På måndagen är verkstadsbolaget Alfa Laval tidigt ute i verkstadsbolagens rapportsäsong med siffror för det andra kvartalet. Bland annat kommer utvecklingen för orderingången att tilldra sig analytikernas intresse.

Försäljningen väntas ha stigit med 9,3 procent jämfört med samma kvartal i fjol, men orderingången väntas bara ha ökat 6,4 procent, enligt SME Direkts analytikersammanställning.

I förra delårsrapporten, den 23 april, guidade Alfa Laval för att efterfrågan under det andra kvartalet skulle vara i nivå med under det första kvartalet. Den delårsrapporten var genomgående bättre än väntat och affärsområdet Energy klådde förväntningarna med råge. På Stockholmsbörsen fick rapporten applåder och aktien handlades upp under den efterföljande månaden, men i juni utraderades hela uppgången.

Credit Suisse bedömer att marginalerna inom Alfa Lavals marindivision tillhandahöll ytterligare momentum i det andra kvartalet. Det ser dock ut att ha varit färre order inom energidivisionen än förväntat i kvartalet, befarar investmentbanken som har räknat fram att Alfa Laval sammantaget har kommunicerat order till ett mindre värde än under motsvarande kvartal i fjol.

Morgan Stanley, som har rekommendationen övervikt på aktien, bedömer att Alfa Lavals bruttomarginaler i det andra kvartalet kommer att ha sjunkit jämfört med första kvartalet på grund av bland annat högre metallpriser och negativa effekter från relationen mellan ny- respektive eftermarknadsförsäljning, där den sistnämnda ofta innebär högre marginaler.

"Vi tror att den nuvarande orderaktiviteten kring scrubbers (svavelreningsutrustning) kommer att vara i fokus vid Alfa Lavals telefonkonferens", skriver investmentbanken.

När det gäller frågan om handelstullar är Morgan Stanleys generella syn att risken i kapitalvarusektorn är hyfsat bred. Företag har sannolikt redan påverkats på inköpssidan eller av tullar mellan USA och Kina på specifika produkter.

"Om tullarna förlängs till andra länder och produktlinjer, särskilt bilar, kan det dock bli ett betydande problem för sektorn och påverka klart över två tredjedelar av de bolag vi analyserar i sektorn. Mer klarhet behövs kring företagens specifika exponeringar", uppger Morgan Stanley.

Förutom tullar tror investmentbanken att prissättningsfrågor, såsom företagens förmåga att föra vidare stigande insatsvarupriser, kommer att vara i fokus under verkstadsbolagens rapportsäsong.

Alfa Lavals delårsrapport för det andra kvartalet offentliggörs på måndagen den 16 juli klockan 12.00. En rapportpresentation går av stapeln klockan 13.00.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom