Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Analytiker: Stabilt kvartal väntas för Holmen

2017-05-02 11:38
Foto: Holmen

Skogskoncernen Holmen slog i fjolårets fjärde kvartal analytikernas förväntningar med god marginal. När det nu drar ihop sig till rapport för 2017 års första kvartal väntas ännu ett starkt resultat. Den bilden ger ett par analytiker inför delårsrapporten.

Kartongverksamheten bedöms i vanlig ordning leverera en stabil vinst, men även papperssidan tros gå på plus. För de hårt prövade trävarorna spås en viss ljusning.

"Kartongverksamheten bör gynnas av förbättringar avseende effektivitet och volymer i en stabil marknad, och marknadsbalansen för sågade trävaror visar tecken på förbättring", skriver Nordea i en analysuppdatering.

Enligt SME Direkts sammanställning av sju analytikers prognoser väntas för Holmen totalt i snitt ett rörelseresultat om 597 miljoner kronor (348) och en rörelsemarginal på 15,2 procent (9,1).

Affärsområdet Kartong väntas visa ett justerat rörelseresultat om 253 miljoner kronor (236) och Papper en motsvarande vinst på 65 miljoner kronor (57).

Flera bolag med verksamhet inom sågade trävaror har redan rapporterat om en förbättrad marknad med stigande priser. För Holmens affärsområde Trävaror väntas i snitt en liten justerad rörelsevinst om 6 miljoner kronor (-5).

Ett orosmoln för Holmen har varit att både Metsä Board och Kotkamills de senaste åren investerat tungt i utbyggd tillverkningskapacitet av bland annat falskartong i svenska Husum respektive i östra Finland. För Holmens del har de negativa effekterna hittills dock uteblivit.

"I våra nischer har vi inte, åtminstone inte än, konfronterats med något nytt utbud. Som vi ser det är marknaden någorlunda stabil och vi ser inga stora prisrörelser", sade vd Henrik Sjölund i februari.

Analytikerna håller dock ett öga på utvecklingen.

"Vi kommer att fokusera på kommentarer om marknaderna för falskartong och papper", slår Swedbank fast.

Rapporten väntas vid lunchtid, onsdag den 3 maj. En telefonkonferens för analytiker och media inleds klockan 15.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom