Analytiker tror på minskade intäkter för ABB

2017-04-19 13:48 Direkt Affärsvärlden
Foto: ABB

ABB är först ut att rapportera bland västvärldens cykliska storbolag, och trots kraftig kursuppgång för både ABB och verkstadssektorn senaste året samt allmän konjunkturoptimism väntas både orderingång, intäkter och resultat ha minskat jämfört med fjolårets första kvartal.

Det framgår av SME Direkts konsensus. Orderingången väntas exempelvis ha minskat 7 procent till 8,6 miljarder dollar, intäkterna med nästan 2 procent från 7,9 till 7,8 miljarder, och rörelseresultatet med drygt 2 procent till 929 miljoner dollar.

Det mesta förklaras visserligen av att kabelfabriken i Karlskrona och angränsande verksamhet sålts under det gångna året. Affären omsatte drygt en halv miljard dollar 2015.

Därtill finns dock även ett starkt jämförelsekvartal inom främst Power Grids, och flera banker pekar på tunt med aviserade stororder (större än 15 miljoner dollar) under januari - mars. Nedgången här var 39 procent enligt Barclays sammanställning den 30 mars (därefter har ABB dock aviserat ett par beställningar som bokats i det första kvartalet).

Den underliggande basorderingången, som utgör främsta konjunkturmätare hos ABB, spås däremot ha stigit med 2 procent med stöd av kortcykliska slutmarknader, efter att ha backat två kvartal i rad. Detta enligt Barclays; SME Direkt mäter inte just förväntningar på basorderingång. Deutsche Bank tror å sin sida på en nedgång om 2 procent på denna punkt.

"Olja/gas, gruvor och konventionell kraftgenerering var fortsatt utmanande i Q1, medan vi väntar oss att bolaget har sett positiva underliggande efterfrågetrender inom kraft (med stöd av integration av förnybar energi, sammankopplingar och uppdateringar av kraftnät), robotteknik och byggrelaterat", skrev banken i sin förhandskommentar.

Danske Bank var mer avmätta, och vågade inte tro på någon vidare återhämtning för de av ABB:s verksamheter som ligger i tidigt i cykeln, även om en sådan kan tänkas synas för andra bolag med närliggande verksamheter. Skälet uppgavs vara avsaknaden av stororder samt utmanande jämförelsetal på småorderfronten.

Vid senaste rapporten var basorderingången negativ inom framför allt Power Grids, men ABB-chefen Ulrich Spiesshofer gjorde klart att ambitionen var att vända detta, och avfärdade en fråga om eventuellt tappade marknadsandelar. Han nämnde en alltjämt försiktig hållning bland kunderna och ett ryckigt orderflöde, "men vi är ganska optimistiska angående de underliggande tillväxtdrivkrafterna inom transmission och distribution".

Sammantaget förutspådde han att 2017 skulle bli ett mellanår, och upprepade bolagets vanliga budskap om en osäker omvärldsbild. Regionalt nämnde ABB vissa makroekonomiska tecken som fortsatt var positiva i USA, och väntade sig fortsatt tillväxt i Kina.

Lönsamhetsmässigt ligger förväntningarna på samma operationella ebita-marginal som för ett år sedan, det vill säga 12,0 procent, enligt SME Direkt. Barclays påpekar att marginalen steg 0,5 procentenheter under förra helåret, och väntar sig en ytterligare ökning på 0,4 procentenheter i år tack vare kostnadssänkningar och konjunkturmedvind.

SHB har däremot sänkt sina lönsamhetsestimat för 2017 med några procent, motiverat med marginalpress och lägre operationell hävstång. Banken sade till Direkt i en kommentar till senaste rapporten att just de traditionella lönsamhetsbärarnas resultat, automations- och elproduktdivisionerna, var nedslående.

ABB:s kvartalsrapport publiceras torsdag 20 februari cirka klockan 6.45. En webbsänd analytikerkonferens inleds klockan 14.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom