Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 0770-457 102

Analytiker tror på starkt resultat för Billerud Korsnäs

2017-10-13 12:43
Foto: BillerudKorsnäs

Efter ett par kvartal där förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs underliggande resultat har utvecklats väl, väntar analytikerkollektivet ännu ett starkt resultat i linje med bolagets guidning. En stabil produktion utan nya störningar står dock högt upp på önskelistan.

"Vi tror att fokus i första hand kommer att ligga på produktionsstabiliteten under kvartalet, snarare än på den faktiska vinsten", skriver Pareto Securities inför rapporten.

Billerud Korsnäs har under flera kvartal plågats av störningar i produktionen relaterade både till uppstarten av anläggningar efter underhållsstopp och till rena olyckor. I det tredje kvartalet drabbades bolaget av en brand vid säck- och kraftpappersverksamheten i Karlsborg, vilken enligt bolaget kostade cirka 35 miljoner kronor i försämrat resultat.

Bortsett från dessa störningar bedöms det mesta ha gått Billeruds väg, med god efterfrågan inom samtliga affärsområden. I samband med halvårsrapporten guidade bolaget mycket riktigt för att efterfrågan och orderingång under det tredje kvartalet skulle vara stark över hela linjen och för affärsområdena Packaging Paper och Corrugated Solutions spådde vd Per Lindberg prishöjningar i lokal valuta under perioden.

"Kraftpapperspriserna har fortsatt att stiga mot bakgrund av en stark global efterfrågan (efterfrågan i Europa har förbättrats). Priserna för fluting och högkvalitativ kraftliner ökar också mer än väntat", konstaterar Carnegie i en analysuppdatering.

Enligt SME Direkts sammanställning av tio analytikers prognoser väntas ett rörelseresultat om 692 miljoner kronor och en omsättning på 5.700 miljoner. Rörelsemarginalen bedöms därmed i genomsnitt landa på 12,1 procent. Vinst före skatt uppskattas i genomsnitt bli 647 miljoner kronor.

Inför niomånadersrapporten har Billerud flaggat för väntade kostnader för planerade underhållsstopp om 215 miljoner kronor. På den negativa sidan har bolaget också lyft fram att konflikten vid Göteborgs hamn sannolikt kommer att ha en negativ effekt även på det tredje kvartalets resultat, samt att längre transporter för ved höjer vedkostnaderna.

Vad gäller utsikterna för det fjärde kvartalet tror åtminstone Carnegie på ett optimistiskt budskap.

"Vi förväntar oss positiva utsiktskommentarer gällande pris- och efterfrågesituationen", skriver investmentbanken, som också hoppas på en uppdatering om hur arbetet med investeringarna i Skärblacka och Gruvön utvecklas.

Rapporten offentliggörs på tisdagen 17 oktober, klockan 7. En telefonkonferens för media och analytiker inleds klockan 10.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom