Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Analytiker: Väl hårda kursreaktioner för byggjättarna

2019-04-26 14:55
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Kurstappen i såväl JM som Skanska efter fredagsmorgonens rapporter förefaller väl hårda. Det anser Albin Sandberg, analytiker på Kepler Cheuvreux.

"Reaktionerna för båda aktierna är lite hårdare jämfört med rapporternas underliggande framåtblickande indikatorer", säger han.

I fallet med Skanska var marginalen om 5 procent för svensk bostadsutveckling låg, medan byggmarginalen sjönk från året före inom den för bolaget bra presterande svenska enheten. Bygganalytikern räknar samtidigt med att det låga kvartalsresultatet från kommersiell fastighetsutveckling kan tas igen under resterande delen av 2019.

"Baserat på rapporten ser jag inte att konensusprognosen ska ned mer än ett par till tre procent avseende Skanskas rörelseresultat. Kursen bör således inte backa mer än det baserat på dagens rapport", säger han.

Skanskas rörelseresultat om 488 miljoner kronor i kvartalet var drygt 50 procent lägre än Infront Datas snittestimat. Detta var till stor del drivet av det klart lägre resultatet än förväntat inom kommersiell fastighetsutveckling som inte redovisade några större försäljningar i kvartalet.

Intäkterna från Skanskas byggverksamhet om drygt 35 miljarder var i linje med marknadsförväntan, däremot var marginalen om 1,1 procent något lägre än förväntat.

"Bolagsledningen förefaller väldigt nöjd över att den lyckats stabilisera läget inom byggverksamheten. Månne kan förväntansbilden ha legat något högre där marginalen inom den svenska byggverksamheten kanske var lite svagare mot vad vissa antagit", resonerar Albin Sandberg.

Den svenska byggverksamheten hade en marginal på 2,0 procent i det gångna kvartalet mot 3,7 procent året före. Intäkterna låg i Sverige stilla på 7,6 miljarder år mot år.

Angående JM påpekar bygganalytikern att marknaden oroar sig för den svenska bostadsmarknaden men att det som drar ned resultatet under förväntan framför allt är problemen på entreprenadsidan.

"Sedan är antalet byggstarter och även sålda åt det lite svagare hållet, i den positiva vågskålen återfinns ett starkt kassaflöde i kvartalet", säger Albin Sandberg som sammantaget tycker att JM:s kursreaktion är väl hård i och med att det var nedskrivningen inom Entreprenad som drog ned resultatet.

Vid 14.30-tiden var Skanska ned knappa 4 procent, efter ett tapp på omkring 7 procent som mest under fredagen, medan JM backade runt 6 procent.

Elin Hanspers

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom