Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Analytikerjubel över Ericsson

2008-10-20 13:15

Analytikerna lyfter Ericssons rapport för det tredje kvartalet till skyarna, och nu väntar höjningarna av estimaten.

Ericsson presterade ett resultat för det tredje kvartalet som var så mycket högre än konsensusförväntningarna att bolaget efter samråd med börsen valde att lämna delårsrapporten i förtid. Resultatet före skatt var mer än dubbelt så högt som analytikernas konsensusestimat enligt SME Direkts sammanställning.

- Det var en urstark rapport. Försäljningen var bättre än väntat på alla marknader utom Europa, säger Anders Elgemyr, analytiker på Glitnir, till Nyhetsbyrån Direkt.

Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbank, är av samma åsikt, och har inte hittat något som oroar i rapporten.

- Jag har inte hittat några svagheter i rapporten, den är stark rakt igenom. Kassaflödet, resultatet i sig, försäljningen och reserveringarna sticker alla ut åt det positiva hållet, säger han och tillägger att han tycker att det är starkt av Ericsson att lämna utsikter för 2009, med tanke på hur stor osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen är.

Valutaeffekterna är en central fråga vid beräkningen av intäktsestimaten för Ericsson. I det tredje kvartalet blev dock effekterna från valutakurser något negativa, och stödet från en starkare dollar låter vänta på sig. Räknat med oförändrade valutor hade nettoomsättningen för det tredje kvartalet blivit en knapp miljard högre än rapporterade 49,2 miljarder kronor.

Den relativt beskedliga dollareffekten för Ericsson så långt har att göra med bolagets sätt att hantera valutor.

- Ericsson arbetar med snittkurser i sin redovisning, vilket gör att de stora effekterna från en starkare dollar kommer efter årsskiftet, säger Greger Johansson, analytiker på Redeye.

Ericssons försäljning var nära 8 procent högre än väntat för kvartalet, och bolagets budskap var att kunderna ännu inte visat någon tendens att dra ned på investeringarna på grund av den rådande ekonomiska osäkerheten.

- Det blev inte så stor negativ inverkan från neddragningar hos teleoperatörerna, även om det säkert kommer en nedgång under 2009, säger Greger Johansson.

Analytikernas estimat låg överlag mycket lägre än det faktiska utfallet från Ericsson i det tredje kvartalet.

Citigroup spår i sin kommentar till rapporten att Ericssons resultat kommer att motivera analytikerna att räkna upp sina estimat med 10 till 20 procent.

- Det är uppenbart att estimaten måste justeras upp för såväl fjärde kvartalet som helåret 2009, konstaterar Greger Johansson, som behåller sin köprekommendation för Ericssons aktie efter rapporten.

Turbulensen på kreditmarknaden och den där av följande försvagningen av konjunkturen har motiverat analytikerkåren till att generellt bli mer försiktiga i sina estimat för börsbolagen.

- Många tycks ha dragit ned sina förväntningar under den senaste månaden på grund av makroklimatet, men effekten under det tredje kvartalet har uppenbarligen överskattats. Förändringarna sker inte så snabbt i en marknad med långa cykler som exempelvis marknaden för telekomsystem, säger Anders Elgemyr, som tillägger att negativa effekter från den ekonomiska avmattningen kommer att slå igenom i form av minskade investeringar hos teleoperatörerna, men att detta kommer att drabba samtliga systemleverantörer.

Jan Ihrfelt noterar att utvecklingen under det tredje kvartalet sannolikt varit mer gynnsam än vad Ericsson kunde se i somras.

- Bolaget drog ned sin guidning en del i samband med rapporten för det andra kvartalet, säger han till Direkt.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom