Analytikerkåren tror på nytt QE i Europa

2016-01-18 15:08 Affärsvärlden SIX

Mer än 60 procent av analytikerna enligt Bloombergs enkät räknar med att Europeiska centralbanken, ECB, kommer att avisera utökade penningpolitiska lättnader i år, vilket kan jämföras med 40 procent vid motsvarande enkät i december. Däremot bedömer analytikerna inte att ECB kommer att meddela några ytterligare lättnader redan nu på torsdag.

"Vi håller med om att ECB lätt kan avvakta under det första kvartalet men fortsätter bedöma att det styrande rådet kommer att tvingas till ytterligare lättnader i slutet av våren. Enligt vår syn kommer centralbanken inte att kunna - i en kontext av fortsatta missar för den verkliga inflationen i förhållande till banan - fortsätta att ignorera den tydliga försämringen i inflationsförväntningarna." Det skriver Bank of America Merrill Lynch inför beskedet.

Banken räknar med att ECB har begränsat utrymme för mer åtgärder angående inlåningsräntan och att nya lättnader därmed behöver fokusera på kvantitativa lättnader.

Bland de analytiker som räknar med mer lättnader i år tror 57 procent att de månatliga obligationsköpen kommer att utökas från nuvarande 60 miljarder euro. Resterande 53 procent förväntar att centralbanken kommer att genomföra ytterligare en sänkning av inlåningsräntan.

Av de analytiker som räknar med mer lättnader tror 45 procent att de kommer att meddelas vid mötet i mars, 45 procent räknar med att det kommer att ske i juni och resterande 10 procent förväntar att det annonseras vid mötet i september.

Barclays Capital uppger att ytterligare risker på nedsidan avseende inflationsbanan, tillsammans med åtstramade finansiella förutsättningar pekar på mer lättnader i år och banken bedömer att det sannolikt kommer att ske i juni.

Sedan ECB inledde de kvantitativa lättnaderna för tio månader sedan har priserna knappt stigit och tidpunkten för när inflationsmålet, på knappt två procent, ska nås har förlängts två gånger. Förra gången centralbanken lämnade prognoser, i december, sänkte man inlåningsräntan till -0,3 procent samtidigt som obligationsköpsprogrammet förlängdes till åtminstone mars 2017.

"Det är fortsatt väldigt utmanande tider för ECB. Fallande oljepriser indikerar att banken kommer missa inflationsmålet 2016 och sannolikt även 2017 trots de ytterligare åtgärder som meddelades i december 2015", skriver SEB som ändå tror att det är för tidigt att räkna med ytterligare lättnader från ECB vid det kommande mötet.

"Det kommer att ta viss tid för ECB:s styrande råd att utvärdera effekterna av de senaste besluten. Det kommer dock inte att bli någon överraskning om de låter väldigt oroade för riskerna på nedsidan för inflationen", fortsätter SEB. Det penningpolitiska uttalandet förväntas indikera att dörren för ytterligare lättnader är fortsatt öppen.

ECB kommer att presentera uppdaterade prognoser för inflation och tillväxt i samband med mötet i mars, där nya nedrevideringar kan innebära motiv för mer åtgärder.

"ECB är fortsatt villiga och kan agera men kommer inte att skynda på och göra det vid januarimötet. Trots de fallande oljepriserna har inte inflationsförväntningarna fallit till nya bottnar." Det skriver Nordeas ekonomer inför mötet.

Nordea uppger att dörren kommer att lämnas vidöppen för nya åtgärder vid mötet i mars men det bedöms inte komma att lämnas några signaler om omedelbara lättnader.

"Det finns en risk att Draghi kommer att använda för mycket tid till att motivera hur mycket ECB redan gör och därmed orsaka en liten uppgång i obligationsräntorna och euron", skriver Nordea.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom