Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Anders Borg: Vi har för mycket ”flumpedagogik”

2014-03-19 15:09
Finansminister Anders Borg. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

För att göra Sverige ekonomiskt konkurrenskraftigt måste antalet matematiklärare och utbildningstimmar bli fler och undervisningen betydligt bättre. ”Förmodligen har vi en osedvanligt dålig pedagogik”, sade finansminister Anders Borg på Affärsvärldens Bank & Finans-seminarium på onsdagen, där han gick hårt åt den svenska skolan.

Anders Borg är orolig för utvecklingen i den svenska ekonomin. Förutom att göra finanssektorn mer stabil pekar han på att utbildningen är den mest centrala frågan för att Sverige ska kunna hävda sig ”i en allt mer konkurrensutsatt värld”.

Enligt finansministern består två tredjedelar av arbetslösheten i Sverige av människor som har brister i sin utbildning, är utrikes födda eller är ungdomar.

- Vi vet att om man lämnar gymnasiet utan godkända betyg ökar risken för långtidsarbetslöshet med både två och tre gånger. Bästa sättet att rusta människor och stärka arbetskraften, det är med hjälp av utbildning, sade Anders Borg under sitt tal på Affärsvärldens Bank & Finans-seminarium på onsdagen.

Finansministern anser dock att det finns en rad bekymmer med den svenska skolan. Framförallt har Sverige, enligt Anders Borg, för lite undervisningstimmar - cirka 70 till 80 procent av genomsnittet i OECD-länderna. Dessutom har svenska skolan mindre antal läxor, prov och mindre tid för ”svåra ämnen” som matematik och språk, anser han.

- Hade vi haft en helt magisk undervisningsteknik så kanske det hade varit okej, men det har vi inte. Förmodligen har vi en osedvanligt dålig pedagogik, därför att vi har gjort mer av grupporienterad ”flumpedagogik” helt enkelt.

Anders Borg vill därför öka skoltiden med ett år där det förberedande första skolåret i stället blir ett ”riktigt” skolår. Den som inte klarar studierna ska få studera en extra månad under sommarlovet. Om sommarstudierna ska vara obligatoriska eller inte ska regeringen se över. Själv tror Anders Borg att obligatoriska sommarstudier för personer som riskerar underkänt vore det bästa alternativet.

- Riskerar man att få underkänt på högstadiet så ska man få ytterligare fyra till fem veckors extra undervisning under sommaren. Jag tror att det kommer att vara en stark drivkraft till att få godkänt i alla ämnen, eftersom man då får sitt sommarlov, vilket jag tror många längtar efter.

Anders Borg lyfter fram matematiken som det viktigaste ämnet för att öka Sveriges konkurrenskraft.

- De som har de bästa ingenjörerna och de bästa förutsättningarna för att utveckla sina industriella produkter och tjänster – det är länderna som har de bästa matematikerna.

Enligt finansministern beror de försämrade matematikkunskaperna i Sverige på att vi har ägnat för lite tid åt att räkna i skolan.

- Det går inte att ”känna” mattetalen. Man kan inte samtala sig till ett deriveringsresultat. Man kan inte uppleva en andragradsekvation. Det hjälper inte om hela gruppen håller varandra i händerna och känner tillsammans, man hittar ändå inte svaret på Wikipedia. Det finns helt enkelt bara en teknik och det är att man räknar och sedan repeterar man det tills det sitter. Det är så man lär sig att räkna.

Regeringen har utökat undervisningstiden för matematik på låg- och mellanstadiet och vill även öka antalet undervisningstimmar på högstadiet senare i höst. De vill också öka antalet lärare i NO-ämnena och enligt Anders Borg ska mattelärarnas lönekuvert bli tjockare framöver.

För att finansiera satsningen på utbildning vill Anders Borg höja skatten på vin, sprit och tobak.

Fotnot: Anders Borg hoppade själv av gymnasiet. Han läste däremot in gymnasieutbildningen på Komvux och har därefter studerat nationalekonomi, statskunskap och ekonomisk historia på Uppsala Universitet.

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom