Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Anders Lönner accepterar EQT:s bud

2018-11-09 08:23
Anders Lönner. Foto: Meda

Karo Pharmas storägare och styrelseordförande Anders Lönner har åtagit sig att acceptera budet på Karo Pharma från EQT.

Även styrelseledamoten Per-Anders Johansson har åtagit sig att tacka ja.

"Efter den enhälliga rekommendationen från styrelsen har jag åtagit mig att acceptera EQT:s bud på Karo Pharma. Det finns en stark industriell logik i transaktionen eftersom EQT kommer att kunna stötta bolaget med både expertis och kapital, vilket kommer att vara kritiskt för att implementera bolagets strategi framgent", säger Anders Lönner i pressmeddelandet.

Budet, som offentliggjordes den 29 oktober, ligger på 36:90 kronor per aktie. När budet blev känt hette det att Anders Lönner och Per-Anders Johansson avsåg att acceptera budet.

Åtagandena omfattar totalt drygt 21,9 miljoner aktier i Karo Pharma, motsvarande cirka 13,6 procent av bolaget. Anders Lönner äger 18,6 miljoner aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings.

"Åtagandena är villkorade av att ingen annan part offentliggör ett konkurrerande erbjudande att förvärva aktierna i Karo Pharma och att Karo Intressenter beslutar att inte, inom tio arbetsdagar, matcha det konkurrerande erbjudandet genom en höjning av Erbjudandevederlaget", enligt ett pressmeddelande.

Budgivaren EQT kontrollerar, inklusive nämnda åtaganden, 42,8 miljoner aktier, motsvarande cirka 26,5 procent av Karo Pharma. Det är sedan tidigare känt, via ett flaggningsmeddelade, att EQT ägde motsvarande drygt 11,7procent.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom