Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Andersson om valet: "Bra att svensk ekonomi står stark"

2016-11-09 12:54
Magdalena Andersson (S), Sveriges finansminister. Foto: All over press

Marknadsreaktionerna på beskedet att Donald Trump har vunnit det amerikanska presidentvalet har inte varit särskilt kraftiga, anser Sveriges finansminister Magdalena Andersson.

Hur ser du på valutfallet?

"Det är klart att jag hade önskat ett annat valresultat, men nu får vi förhålla oss till det här. Det är bra att svensk ekonomi i det här läget står stark. Vi har sunda statsfinanser, låg statsskuld, våra banker är välkapitaliserade och vi har nu myndigheter som följer utvecklingen noga", säger Magdalena Andersson till Nyhetsbyrån Direkt.

Föranleder valutfallet höjd beredskap från regeringens sida?

"Vi följer ju utvecklingen noggrant på finansdepartementet - än noggrannare än vi gör annars. Här har vi sett en del initiala marknadsreaktioner, även om de inte har varit särskilt kraftiga", säger hon.

Det har varit lite lugnare än efter Brexit i alla fall?

"Ja."

Hur tror du att svensk ekonomi och regeringens ekonomiska prognoser kommer att påverkas framöver av en Donald Trump-administration?

"Det handlar mycket om vilken politik som Trump kommer att formulera när han ska bli president. Hans första tal var ju betydligt mer försonande än såsom det har låtit i slutet av valrörelsen. Vi kommer noggrant att följa vilket ekonomiskt program som han kommer att formulera och vilka ekonomiska rådgivare som han kommer att knyta till sig", uppger hon.

Under valrörelsen har Donald Trump talat om att han vill uppnå en ekonomisk tillväxt för USA på i genomsnitt 3,5 procent - kanske till och med uppåt 4 procent. Är det en realistisk målsättning?

"Det beror helt på vilken ekonomisk politik som man kommer att bedriva", svarar hon.

Hur tror du att svenskt samarbete med USA kommer att bli på regeringsnivå framöver?

"Det här är ju en folkvald president så självklart kommer vi att samarbeta med även den här amerikanska administrationen. Det viktiga för Sverige i det här läget är att stå upp för svenska intressen och svenska företags intressen. USA är en viktig handelspartner och vi kommer naturligtvis att fortsätta arbeta för att vi ska kunna ha goda handelsrelationer med USA", framhåller finansministern.

Finns det risk att svensk USA-export kommer att drabbas negativt?

"Det beror helt på vilken handelspolitik som Trump kommer att bedriva när han är president. Där har han ju varit tydlig med en del handelspartner, men däremot när det gäller handeln med Europa har han varit ganska otydlig, exempelvis kring vad han tycker om det frihandelsavtal mellan USA och Europa som ny diskuteras", säger hon.

Så det behöver inte bli ett handelskrig mellan Europa och USA?

"Nej, utan här handlar det om vilken politik som han kommer att formulera. Sedan är det också viktigt att veta att många av de förslag som en president vill lägga fram behöver passera kongressen", framhåller finansministern.

Ser du något behov av att förändra svensk finanspolitik utifrån valutfallet?

"Vi kommer att följa utvecklingen noga och vidta de åtgärder som situationen kommer att kräva. Jag kommer att komma med nya prognoser i vanlig ordning någon gång runt årsskiftet", uppger Magdalena Andersson.

Finns det behov av att öka försvarsutgifterna, med tanke på vad Trump har sagt på det försvarspolitiska området under valrörelsen? (Trump vill att andra länder i högre grad själva står för sitt försvar, red anm.)

"Vi i Sverige har ju redan beslutat om en omfattande utökning av försvarsutgifterna mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjöområdet", svarar Magdalena Andersson.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom