Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Antalet arbetslösa ökar

2012-04-20 15:25

Arbetslösheten väntas uppgå till 8,0 procent, ej säsongsrensat, i mars, vilket skulle innebära en uppgång från 7,8 procent i februari.

Det framgår av SME Direkts sammanställning av prognoser från elva banker och fondkommissionärer. Prognosintervallet spänner mellan 7,9 och 8,2 procent.

I mars 2011 var arbetslösheten 8,1 procent, vilket var upp från 7,9 procent föregående månad.

I februari sjönk arbetslösheten till 7,8 procent från 8,0 procent i januari, vilket var lägre än de 7,9 procent som väntades enligt SME Direkts prognosenkät. Säsongsrensat sjönk arbetslösheten till 7,5 procent, från 7,6 procent föregående månad. Sysselsättningen ökade med 19.000 personer jämfört med februari 2011, medan antalet arbetade timmar inte uppvisade någon statistiskt säkerställd förändring.

Sven-Arne Svensson, chefekonom på Erik Penser Bank, räknar med att den svaga tillväxten i slutet på förra året och i början på innevarande år troligen har medfört att läget på arbetsmarknaden försämrades något under mars månad.

Arbetslösheten väntas ha stigit till just 8,0, enligt chefekonomen, som tillägger att uppgången främst är säsongsmässig.

Hans bedömning är att sysselsättningen ökade med 20.000 personer jämfört med mars 2011, det vill säga i stort sett samma ökning som i februari.

Prognosbanan i Riksbankens penningpolitiska rapport i april visar att arbetslösheten väntas uppgå till som mest 7,9 procent i början av 2013 och därefter återhämtar sig arbetsmarknaden i takt med att konjunkturen förbättras.

Enligt Konjunkturinstitutets barometer blev hushållen mindre pessimistiska om arbetsmarknaden i mars jämfört med februari. Nettotalet för arbetslösheten tolv månader framåt (öka minus minska) sjönk till 29,1 i mars från 40,7 i februari. Hushållens bedömning om den egna arbetslöshetsrisken blev samtidigt mindre optimistisk, nettotalet sjönk till -6,9 i mars från -4,3 i februari.

Inköpschefernas bild av arbetsmarknaden var fortsatt splittrad i mars. Silf/Swedbanks säsongsrensade delindex för sysselsättningen i PMI steg till 49,5 i mars från 48,3 i februari för industrin, medan den sjönk till 51,1 från 54,0 för tjänstesektorn.

SCB publicerar arbetslöshetsstatistiken för mars tisdagen den 24 april, klockan 9.30.

Deltagare: 4Cast, BNP Paribas, Danske Markets, DnB Markets, Handelsbanken, Nordea, SEB, SBAB, Societe Generale, Swedbank

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom