Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Apple vinstvarnar

2019-01-03 06:53

Apple sänker sin intäktsguidning för det första kvartalet efter svagare försäljning, framförallt i Kina.

Kvartalet slutade den 29 december och teknikföretaget bedömer nu att kvartalsintäkterna preliminärt uppgick till cirka 84 miljarder dollar (tidigare prognos 89-93 miljarder) och att bruttomarginalen blev cirka 38 procent. Orsaken till prognossänkningen är betydligt större ekonomisk svaghet än förväntat i vissa framväxande ekonomier, särskilt i Kina.

Det framgår av ett pressmeddelande som släpptes på onsdagskvällen en halvtimme efter USA-börsernas stängning.

Sammantaget har Apple i kvartalet sålt färre nya mobiltelefoner än vad bolaget hade förväntat sig.

Apple konstaterar att intäktsguidningen är lägre än bolagets ursprungliga guidning för kvartalet medan övriga guidade poster ligger ungefär i linje med vad bolaget har guidat för.

Apples rörelsekostnader blev preliminärt cirka 8,7 miljarder dollar medan posten övriga intäkter/kostnader uppgick till cirka 550 miljoner dollar. Den justerade skattesatsen blev ungefär 16,5 procent.

Apple uppger att större delen av intäktsbristen jämfört med guidningen, och över 100 procent av försäljningsnedgången jämfört med motsvarande kvartal året innan, härrör från Kina, fördelat på produkterna Iphone, Mac och Ipad.

Kinas ekonomi började bromsa under andra halvåret 2018.

"Vi tror att den ekonomiska miljön i Kina har påverkats ytterligare av de växande handelsspänningarna med USA. När klimatet med växande osäkerhet tyngde finansmarknaderna föreföll effekterna nå även konsumenterna, med sjunkande trafik i våra butiker och hos våra partners i Kina i takt med att kvartalet fortlöpte. Marknadsdata har också visat att nedgången i den kinesiska smartphone-marknaden har varit särskilt kraftig", skriver Apples vd Tim Cook i brevet till investerare.

Trots dessa utmaningar uppger sig Apple dock tro att företagets verksamhet i Kina har en ljus framtid.

Om man tittar på produkter istället för geografi så utgörs de lägre än väntade koncernintäkterna till fullo av lägre än förväntade intäkter för mobiltelefonen Iphone, huvudsakligen i Kina. Om man jämför med intäkterna under motsvarande kvartal i fjol är över 100 procent av försvagningen hänförlig till Iphone. Andra produkter, såsom tjänster, Mac, Ipad och annat, uppvisar en sammanlagd tillväxt på nästan 19 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan, framhåller Apple.

Även om Kina och andra framväxande marknader stod för den allra största delen av intäktsförsvagningen kring Iphone så har även uppgraderingen till nyare modeller "inte varit lika stark som vi förväntat oss" på vissa utvecklade marknader, uppger Apple.

"Även om makroekonomiska utmaningar på vissa marknader var en viktig bidragande orsak till denna trend så tror vi att det finns andra faktorer som brett påverkar vår Iphone-försäljning, däribland att konsumenter anpassar sig till en värld där operatörernas subventioner är mindre, prisökningar kopplade till den starka dollarn och att vissa kunder drar nytta av tydligt nedsatta priser för att byta ut batterierna i sina befintliga Iphones", uppger Tim Cook.

Apple framhåller att bolagets lönsamhet och kassaflöde förblir starka och att Apple räknar med att ha omkring 130 miljarder dollar i nettokassa i slutet av det gångna kvartalet.

"Som vi har uppgett tidigare planerar vi att ha en neutral nettokassa över tid", heter det.

Apple-aktien sjönk med över 7 procent i den amerikanska efterhandeln. kvartalet som slutade den 29 december som är det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Apple bedömer nu att kvartalsintäkterna preliminärt uppgick till cirka 84 miljarder dollar (tidigare prognos 89-93 miljarder) och att bruttomarginalen blev cirka 38 procent. Orsaken till prognossänkningen är betydligt större ekonomisk svaghet än förväntat i vissa framväxande ekonomier, särskilt i Kina.

Det framgår av ett pressmeddelande som släpptes på onsdagskvällen en halvtimme efter USA-börsernas stängning.

Sammantaget har Apple i kvartalet sålt färre nya mobiltelefoner än vad bolaget hade förväntat sig.

Apple konstaterar att intäktsguidningen är lägre än bolagets ursprungliga guidning för kvartalet medan övriga guidade poster ligger ungefär i linje med vad bolaget har guidat för.

Apples rörelsekostnader blev preliminärt cirka 8,7 miljarder dollar medan posten övriga intäkter/kostnader uppgick till cirka 550 miljoner dollar. Den justerade skattesatsen blev ungefär 16,5 procent.

Apple uppger att större delen av intäktsbristen jämfört med guidningen, och över 100 procent av försäljningsnedgången jämfört med motsvarande kvartal året innan, härrör från Kina, fördelat på produkterna Iphone, Mac och Ipad.

Kinas ekonomi började bromsa under andra halvåret 2018.

"Vi tror att den ekonomiska miljön i Kina har påverkats ytterligare av de växande handelsspänningarna med USA. När klimatet med växande osäkerhet tyngde finansmarknaderna föreföll effekterna nå även konsumenterna, med sjunkande trafik i våra butiker och hos våra partners i Kina i takt med att kvartalet fortlöpte. Marknadsdata har också visat att nedgången i den kinesiska smartphone-marknaden har varit särskilt kraftig", skriver Apples vd Tim Cook i brevet till investerare.

Trots dessa utmaningar uppger sig Apple dock tro att företagets verksamhet i Kina har en ljus framtid.

Om man tittar på produkter istället för geografi så utgörs de lägre än väntade koncernintäkterna till fullo av lägre än förväntade intäkter för mobiltelefonen Iphone, huvudsakligen i Kina. Om man jämför med intäkterna under motsvarande kvartal i fjol är över 100 procent av försvagningen hänförlig till Iphone. Andra produkter, såsom tjänster, Mac, Ipad och annat, uppvisar en sammanlagd tillväxt på nästan 19 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan, framhåller Apple.

Även om Kina och andra framväxande marknader stod för den allra största delen av intäktsförsvagningen kring Iphone så har även uppgraderingen till nyare modeller "inte varit lika stark som vi förväntat oss" på vissa utvecklade marknader, uppger Apple.

"Även om makroekonomiska utmaningar på vissa marknader var en viktig bidragande orsak till denna trend så tror vi att det finns andra faktorer som brett påverkar vår Iphone-försäljning, däribland att konsumenter anpassar sig till en värld där operatörernas subventioner är mindre, prisökningar kopplade till den starka dollarn och att vissa kunder drar nytta av tydligt nedsatta priser för att byta ut batterierna i sina befintliga Iphones", uppger Tim Cook.

Apple framhåller att bolagets lönsamhet och kassaflöde förblir starka och att Apple räknar med att ha omkring 130 miljarder dollar i nettokassa i slutet av det gångna kvartalet.

"Som vi har uppgett tidigare planerar vi att ha en neutral nettokassa över tid", heter det.

Apple-aktien sjönk med över 7 procent i den amerikanska efterhandeln.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom