Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Arbetsförmedlingen: Det är ett hot mot mindre kommuner

2016-09-14 09:52
Foto: Arbetsförmedlingen

Globaliseringen kommer att bidra till att bristen på arbetskraft i mindre och medelstora kommuner blir allt svårare de närmaste 15 åren. Detta kan få stora konsekvenser och leda till både minskad sysselsättning och befolkningsnedgång i allt fler kommuner. Det skriver Arbetsförmedlingen i rapport.

En allt starkare globalisering under 2000-talet har medfört ökad internationell konkurrens, ökad specialisering och ökat handelsutbyte. Det har bidragit till en allt större koncentration av befolkningen till storstäderna.

Enligt Arbetsförmedlingen är detta en trend som ser ut att fortsätta och förstärkas. Fram till 2030 kan glesbygden ha tappat nära en tredjedel av sin befolkning i arbetsför ålder, om man jämför med år 2000.

"Det blir ännu svårare för mindre kommuner att bryta en trend av minskad befolkning och sjunkande sysselsättning, eftersom tillgången på utbildad arbetskraft blir för låg. Rekryteringsproblemen kan samtidigt bli mycket stora inom vård och omsorg", säger Torbjörn Israelsson, utredare på Arbetsförmedlingens analysavdelning.

Enligt Arbetsförmedlingen kommer möjligheten att tillsätta jobb i mindre kommuner i ännu högre grad att hänga samman med inflyttningen av utrikesfödda och hur väl de integreras på den lokala arbetsmarknaden.

För att tillväxten inte ska hämmas behövs en rad olika åtgärder på flera politikområden utöver arbetsmarknadspolitiken, som att stimulera den geografiska och yrkesmässiga rörligheten på arbetsmarknaden, bättre anpassa utbildningarna för ungdomar och vuxna efter arbetsmarknaden och få fler utrikes födda att stanna på mindre orter.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom