Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Arbetsgivarna bjuder lågt

2015-12-09 10:14

Klart under en procent i löneökningar. Mer än så tycker sig inte industrins arbetsgivare ha råd med.

Fäktningen inför vårvinterns stora avtalsrörelse är i full gång. Industrifacken har krävt 2,8 procent i löneökningar, men det kan de glömma, är arbetsgivarnas budskap.

– Vi måste träffa avtal klart under en procent, säger Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe vid en pressträff.

Produktivitetsutvecklingen är alldeles för dålig för att klara högre löneökningar, menar han.

– Vi har haft tio-procentiga reallöneökningar senaste åren trots ingen produktivitetsutveckling alls. Det är vi överens om med vår motpart att det är inte hållbart, säger Weihe.

Därför måste parterna i industrin växla ned löneökningstakten, vilket parterna också är överens om enligt Weihe. Däremot är man inte ense om hur snabbt det ska gå.

Anders Weihe tror att det troligaste är ett kort avtal, ett ettårigt. Det blir nog svårt att få med facken på ett mångårigt avtal med löneökningar under en procent, resonerar han.

– Det mest realistiska är ett kort avtal, säger Weihe.

Huruvida parterna inom andra grenar på arbetsmarknaden kommer att anse industriavtalet som normerande om det hamnar klart under en procent är en intressant fråga, enligt Weihe.

– Acceptansen för industriavtalet är redan i stadigt avtagande, säger han.

– Men det kan vi inte styra över.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom