Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Arbetslösheten lägre än väntat

2017-09-14 09:51
Foto: Bertil Ericson / TT

Arbetslösheten var 6,0 procent i augusti, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades en arbetslöshetsnivå på 6,3 procent.

I juli var arbetslösheten 6,6 procent och i augusti 2016 var arbetslösheten 6,6 procent.

Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 6,6 procent i augusti, jämfört med 7,1 procent föregående månad. Enligt SME Direkt väntades en säsongsrensad arbetslöshetsnivå på 6,7 procent.

Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 6,7 procent i augusti, jämfört med 6,7 procent föregående månad.

Antalet sysselsatta steg med 148.000 personer justerat för avrundningar, till 5,109 miljoner i augusti, jämfört med samma månad 2016.

Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 133,4 miljoner per vecka i augusti, kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,9 procent i årstakt.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom