Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Arbetslösheten minskar

2016-04-12 07:13
Foto: Lennart Perlenhem/Arbetsförmedlingen

Den öppna arbetslösheten i Sverige uppgick i mars till 4,0 procent av arbetskraften, enligt data från Arbetsförmedlingen.

Marknaden hade räknat med en nivå på 3,9 procent, enligt SIX News analytikerenkät.

I februari var den öppna arbetslösheten 4,1 procent och i mars året innan var nivån 4,0 procent.

Bland personer födda utanför Europa ökar arbetslösheten och utrikesfödda utgör nu mer än hälften av de inskrivna arbetslösa. Arbetslöshetsnivån bland inrikes födda har sjunkit till 4,7 procent, medan den är 21,4 procent bland utrikesfödda.

"Det är ett stort inflöde av nya arbetssökande via etableringsuppdraget och det är en förklaring till att arbetslösheten inte minskat mer, trots att vi har en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft", säger Arbetsförmedlingens analyschef Mats Wadman.

Under det senaste året har antalet inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa ökat med drygt 16.000 personer. Samtidigt har övriga inskrivna minskat med 21.000 personer. Särskilt minskar arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) där antalet har gått ned från 74.000 till 65.000.

Om man räknar in antalet personer i program med aktivitetsstöd var arbetslösheten i Sverige 7,8 procent i mars, vilket kan jämföras med 7,9 procent under såväl närmast föregående månad som för ett år sedan.

21.639 personer anmälde sig som öppet arbetslösa under månaden. Samma månad i fjol var antalet 22.776.

3.775 personer varslades om uppsägning (6.853) och 40.425 fick arbete under månaden (45.937).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom