Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Arbetslösheten minskar

2015-09-11 08:34
Platsjournalen på Arbetsförmedlingen i Stockholm. Foto: Andreas Apell / TT

Arbetslösheten i Sverige uppgick enligt SCB:s undersökning till 6,4 procent i augusti.

Analytiker hade enligt SIX News sammanställning väntat sig en nivå på 6,9 procent under månaden. Spannet i förväntningarna var 6,6-7,2 procent med ett medianvärde på 6,8 procent.

I juli uppgick arbetslösheten till 6,5 procent.

Säsongsrensat var arbetslöshetsnivån 7,0 procent (7,3 procent månaden innan). Väntat var 7,4 procent enligt SIX News enkät. "AKU augusti visar på en ökning av antalet sysselsatta och antalet personer i arbetskraften jämfört med samma månad förgående år. Utfallet är mer i linje med den utveckling som uppvisades under årets fem första månader än de senaste två. Däremot är utvecklingen i antalet och andelen arbetslösa i linje med den minskning som uppvisades under sommarmånaderna, om än något starkare", skriver SCB.

Antalet arbetslösa (ej säsongsrensat) uppgick till 337.000 personer, jämfört med 350.000 en månad tidigare.

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4.962.000, icke säsongrensat (5.003.000 månaden innan). Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 122,4 miljoner per vecka (99,0 miljoner månaden innan).

Säsongsrensat och utjämnat var arbetslöshetsnivån 7,2 procent (7,4 procent månaden innan).

Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5.298.000 under augusti (5.352.000 månaden innan). Andelen i arbetskraften uppgick till 73,0 procent (73,8).

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) mäter arbetslösheten genom en urvalsundersökning där cirka 20.000 personer deltar varje månad.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom