Arbetslösheten sjunker

2016-03-10 07:12 Affärsvärlden SIX
Foto: Lennart Perlenhem/Arbetsförmedlingen

Antalet öppet arbetslösa i Sverige uppgick i februari till 198.439 personer, motsvarande 4,1 procent av arbetskraften, enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

Marknaden hade räknat med en nivå på 4,2 procent, enligt SIX News analytikerenkät.

I januari var den öppna arbetslösheten 4,3 procent och i februari året innan var nivån 4,2 procent.

Om man räknar in antalet personer i program med aktivitetsstöd var arbetslösheten i februari 7,9 procent, vilket kan jämföras med 8,0 procent under närmast föregående månad och 8,1 procent för ett år sedan.

"Arbetsmarknaden är i grunden stark och vi ser att arbetslösheten minskar starkt bland dem som står nära arbetsmarknaden. Samtidigt är trenden med fler arbetslösa som är födda utanför Europa tydlig och det beror på ett fortsatt stort inflöde av nya arbetssökande. Det här visar att vi måste fortsätta att jobba aktivt med olika former av insatser till dem som står längre från arbetsmarknaden", säger Mats Wadman, analyschef vid Arbetsförmedlingen.

24.054 personer anmälde sig som öppet arbetslösa under månaden. Samma månad året innan var antalet 22.386.

3.507 personer varslades om uppsägning (4.606) och 39.719 fick arbete under månaden (37.879).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom