Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Arbetslösheten sjunker

2019-03-12 07:29
Foto: Bertil Ericson / TT

Totalt var cirka 348.000 personer, 6,9 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av februari.

Det är knappt 18.000 färre jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 7,4 procent.

Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik.

Den öppna arbetslösheten uppgick till 3,7 procent av arbetskraften i februari, jämfört med 3,7 procent föregående månad och 3,9 procent för ett år sedan.

Antalet öppet arbetslösa var 184.000, drygt 9.000 färre jämfört med samma månad föregående år.

Antalet inskrivna arbetslösa har minskat för både inrikes och utrikes födda jämfört med samma månad föregående år. Av de inskrivna arbetslösa i februari var knappt 149.000 inrikes födda och knappt 200.000 utrikes födda.

Av de utrikes födda var 162.000 (födda i ett land utanför Europa. Som andel av den registerbaserade arbetskraften har arbetslösheten bland utrikes födda minskat till 19,0 (20,9) procent på ett år.

Antalet personer med aktivitetsstöd uppgick till cirka 164.000, eller 3,3 procent av registerbaserade arbetskraften, 8.000 färre jämfört med samma månad föregående år.

99.000 personer hade olika former av arbete med stöd, 4.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

Antalet varsel uppgick till 8.000 i februari, jämfört med 2.200 samma månad föregående år. Snittet för de senaste tolv månaderna ligger på ungefär 3.500 varslade per månad.

Det totala antalet lediga platser var 118.000, jämfört med 123.000 samma månad föregående år.

Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var 46.000 inskrivna arbetslösa i februari, 6.000 färre än under samma månad förra året.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom