Arbetsmarknadsekonomiska rådet vill se tidsbegränsade låglönejobb

2016-02-15 09:38 Affärsvärlden SIX

Arbetsmarknadsekonomiska rådet anser att arbetsmarknadens parter bör förhandla fram nya tidsbegränsade ingångsjobb med låga ingångslöner som riktas mot de nyinträdande på arbetsmarknaden som inte lyckas få andra jobb.

Det skriver Arbetsmarknadsekonomiska rådet, som finansieras av Svenskt Näringsliv, i sin rapport "Dags för större lönespridning?" som publicerats på måndagen.

Detta då "höga relativlöner för lågutbildade bidragit till hög arbetslöshet i denna grupp" samtidigt som "generellt sjunkande färdigheter i arbetskraften och den stora flyktinginvandringen riskerar att förvärra problemen".

"Sedan 1990-talskrisen har sysselsättningsgraden för lågkvalificerade i Sverige stigit betydligt mindre än för mer kvalificerade. Detta står i kontrast till utvecklingen i Tyskland där arbetsmarknadsläget under samma period förbättrats mycket mer för lågkvalificerade än högkvalificerade. Skillnaden hänger troligen samman med att relativlönerna för lågkvalificerade har fallit kraftigt i Tyskland men inte i Sverige", resonerar AER.

Rådet konstaterar att det ofta påstås att forskningen inte ger stöd för att lägre minimilöner i Sverige skulle öka sysselsättningen för lågkvalificerade.

"Rådets genomgång av forskningen ger en annan bild. Sänkningar av minimilönerna från de höga nivåerna i Sverige kan antas ge positiva sysselsättningseffekter, särskilt på längre sikt."

Rådet föreslår därför att arbetsmarknadens parter förhandlar fram "en ny typ av ingångsjobb med ingångslöner väsentligt under nuvarande nivåer".

"Jobben bör riktas mot alla nyinträdande på arbetsmarknaden (alltså främst invandrare och ungdomar) som inte lyckats få andra jobb. Staten bör bidra genom slopade sociala avgifter och ett extra jobbskatteavdrag. Arbetstagare ska kunna ha ingångsjobb i högst tre år. Några utbildnings- eller handledningskrav ställs inte på arbetsgivarna. I stället riktas generösa stöd för utbildning direkt till arbetstagarna", skriver AER.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet upprättades och finansieras av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, men uppges arbeta helt oberoende.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom