Arcam stuvar om i dotterbolagens ledning

2015-12-30 14:35 Affärsvärlden SIX

Arcams helägda dotterbolag AP&C som tillverkar titanpulver har utsett Alain Dupont till vd med tillträde den 12 januari 2016. Han efterträder Jacques Mallette som varit VD för AP&C sedan 2011. Det framgår av ett pressmeddelande.

Samtidigt har Ronald Dunn valt att lämna rollen som vd i DiSanto, ett annat helägt dotterbolag till Arcam. Rekryteringen av en ny vd har påbörjats och kommer att slutföras i början av 2016.

Dessutom meddelas det att Johan Brandt, för närvarande ekonomichef, utsetts till vice vd och ekonomichef. Detta efter att Arcams vd och koncernchef Magnus René temporärt kommer att flytta till USA för att påskynda Arcams affärsutveckling i USA och leda koncernen från det amerikanska kontoret i Woburn.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom