Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Astra Zeneca: Slutresultat från Mystic-studie dröjer

2018-03-12 08:23
Foto: Astra Zeneca

Astra Zeneca meddelar att slutresultaten för Imfinzi över total överlevnad i immunterapistudien Mystic nu väntas under andra halvåret 2018. Tidigare väntades analysen under första halvåret.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Mystic är en fas 3-studie som testar Imfinzi som monoterapi och i kombination med tremelimumab, i jämförelse med standard strålbehandling hos patienter med icke småcellig lunchcancer.

När Astra Zeneca redovisade interimsresultat från Mystic-studien i juli 2017, avseende så kallad progressionsfri överlevnad, framkom det att studiens primära mål inte hade nåtts. Detta sänkte aktien rejält. Flera andra läkemedelsbolag har dock kunnat vända inledande motgångar i studier med immunterapiläkemedel till positiva utfall. En möjlig förklaring till det, som lyfts fram i forskarvärlden, skulle kunna vara att det tar längre tid för dessa läkemedel att visa effekt.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom